Mato Kužnjačić

Oprisavci 204
35213 Oprisavci
Hrvatska

moji psi:

 reg.broj  ch  imesortiraj uzlazno   spol   oštenjen   legala   HD   visina   težina   otac   majka 
HR 12317 Aki mužjak 11.11.2008. 2 Riki Cana
JUR 40268 Bula ženka 01.04.1991. 8 Fil Lajka
JUR 40138 Bulica ženka 1 . .
HR 10309 Floki mužjak 08.07.1993. 4 Ringo Vidra
HR 11138 Riki slika mužjak 17.08.1997. 8 Brik Rona

moj uzgoj:

08.12.2002.
otac: HR 11138 Riki slika mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HUR 41057 Floki mužjak  

03.10.1996.
otac: HR 10309 Floki mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HUR 40858 Lola ženka  
HUR 40859 Linda ženka  

05.01.1995.
otac: HR 10309 Floki mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HUR 40518 Cigo mužjak  
HUR 40519 Ciga ženka  
HUR 40520 Ciganica ženka  

05.07.1994.
otac: HUR 40306 Ringo mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HUR 40340 Cane mužjak  
HUR 40341 Cura ženka  
HUR 40342 Ceca ženka  
HUR 40343 Cica ženka  
HUR 40344 Caca ženka  

02.07.1994.
otac: HR 10084 Sokol slika mužjak  
majka: JUR 40138 Bulica ženka  
HUR 40345 Grga mužjak  
HUR 40346 Garo mužjak  
HUR 40347 Gara ženka  
HUR 40348 Garica ženka  
HUR 40349 Gorica ženka  

19.12.1993.
otac: JUR 40275 Ban slika mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HR 10476 Bobi mužjak  
HR 10477 Beg mužjak  
HR 10478 Bigo mužjak  
HR 10479 Beni mužjak  
HR 10480 Bena ženka  

07.06.1993.
otac: JUR 40275 Ban slika mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HR 10262 Kudro mužjak  
HR 10263 Kuso mužjak  
HR 10264 Krle mužjak  
HR 10265 Koki mužjak  
HR 10266 Keti ženka  

07.11.1992.
otac: JUR 40132 Bruno mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HR 10161 Đeri mužjak  
HR 10162 Đino mužjak  
HR 10163 Đon mužjak  
HR 10164 Đuni mužjak  

05.11.1992.
otac: JUR 40132 Bruno mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HR 10182 Đeri mužjak  
HR 10183 Đino mužjak  
HR 10184 Đon mužjak  
HR 10185 Đuni mužjak  

natragpovratak