Vladimir Vodopić

Ružina 51
31000 Osijek
Hrvatska

moji psi:

 reg.broj  ch  imesortiraj uzlazno   spol   oštenjen   legala   HD   visina   težina   otac   majka 
HUR 40715 Ari mužjak 01.11.1995. Faraon Ramona
HUR 40884 Ava ženka 04.02.1997. Lido Daša
HR 10691 Bistra ženka 08.11.1994. 1 Cres Čikola
JR 40392 Blanka ženka 04.04.1988. 5 Rok Gora
neupisana Bojka ženka 1 . .
HUR 40555 Bunda ženka 06.04.1992. 2 Lido Lida
HR 10187 Cetina ženka 18.11.1992. 2 Vukan Blanka
JR 40469 Cikla ženka 24.04.1989. 7 Javor Breza
HR 10203 Čikola ženka 20.02.1993. 2 Garo Cikla
HR 10117 Dalma ženka 03.04.1992. 2 Bujtor Garica
HR 10118 Daša ženka 03.04.1992. 3 Bujtor Garica
Daša ženka
HR 11033 Dobra ženka 27.01.1998. 1 Brik Dalma
JR 40599 Faraon mužjak 17.06.1991. 1 Bujtor Cikla
JR 40600 Faros mužjak 17.06.1991. Bujtor Cikla
HUR 40854 Fema ženka 20.08.1996. 1 Lido Fida
JUR 40215 Garica ženka 00.00.1985. 3 Rundo Gara
HUR 40993 Jasen mužjak 19.03.2000. Romario Dobra
HUR 40994 Jorgovan mužjak 19.03.2000. Romario Dobra
HUR 40997 Jorgovanka ženka 19.03.2000. 1 Romario Dobra
JR 40482 Kona ženka 03.08.1989. 2 Cer Blanka
JR 40415 Linda ženka 11.10.1988. 3 Dimzi (Garo) Tara
HR 10488 Mari ženka 01.11.1993. 2 Astor Vuka
JR 40026 Nina ženka 28.05.1990. 1 Cer Mila
JR 40027 Nora ženka 28.05.1990. 1 Cer Mila
JR 40594 Vuka ženka 08.06.1991. 2 Dikan Kona

moj uzgoj:

02.09.2004.
otac: HR 11376 Atos Od Gazde slika mužjak  
majka: HUR 40997 Jorgovanka ženka  
HR 11764 Garavi mužjak  

22.10.2000.
otac: HR 10200 Črni mužjak  
majka: HUR 40854 Fema ženka  
HUR 41001 Tešanj mužjak  
HUR 41002 Troj mužjak  
HUR 41003 Tvist mužjak  
HUR 41004 Tešanjka ženka  
HUR 41005 Troja ženka  
HUR 41006 Tvista ženka  

19.03.2000.
otac: HUR 40356 Romario mužjak  
majka: HR 11033 Dobra ženka  
HUR 40992 Javor mužjak  
HUR 40993 Jasen mužjak  
HUR 40994 Jorgovan mužjak  
HUR 40995 Javorka ženka  
HUR 40996 Jasenka ženka  
HUR 40997 Jorgovanka ženka  

01.06.1998.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: HR 10488 Mari ženka  
HUR 40961 Lilian mužjak  

27.01.1998.
otac: HUR 40803 CHM-HR Brik slika mužjak  
majka: HR 10117 Dalma ženka  
HR 11028 Dunav mužjak  
HR 11029 Drim mužjak  
HR 11030 Dubrovnik mužjak  
HR 11031 Daruvar mužjak  
HR 11032 Drava ženka  
HR 11033 Dobra ženka  

04.02.1997.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: HR 10118 Daša ženka  
HUR 40881 Aron mužjak  
HUR 40882 Arčibald mužjak  
HUR 40883 Anja ženka  
HUR 40884 Ava ženka  

10.07.1996.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: HR 10488 Mari ženka  
HUR 40815 Đurđevak mužjak  
HUR 40816 Đurađ mužjak  
HUR 40817 Đurđica ženka  
HUR 40818 Đulijana ženka  
HUR 40819 Đina ženka  
HUR 40820 Đana ženka  

06.05.1996.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: HR 10691 Bistra ženka  
HUR 40773 Dak mužjak  
HUR 40774 Dundo mužjak  
HUR 40775 Dijana ženka  
HUR 40776 Dajana ženka  
HUR 40777 Dera ženka  
HUR 40778 Dona ženka  

24.01.1996.
otac: HR 10200 Črni mužjak  
majka: HUR 40555 Bunda ženka  
HUR 40738 Sar mužjak  
HUR 40739 Sur mužjak  
HUR 40740 Sara ženka  
HUR 40741 Sama ženka  
HUR 40742 Seli ženka  
HUR 40743 Slatina ženka  

24.07.1995.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: HR 10187 Cetina ženka  
HUR 40635 Knin mužjak  
HUR 40636 Kordun mužjak  
HUR 40637 Kozarac mužjak  
HUR 40638 Kosinj mužjak  
HUR 40639 Klanac mužjak  
HUR 40640 Korenica ženka  

22.07.1995.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: HR 10203 Čikola ženka  
HUR 40648 As mužjak  
HUR 40649 Ari mužjak  
HUR 40650 Aga mužjak  
HUR 40651 Ajša ženka  
HUR 40652 Astra ženka  
HUR 40653 Ara ženka  

24.06.1995.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: JR 40469 Cikla ženka  
HUR 40629 Cret mužjak  
HUR 40630 Cerovac mužjak  
HUR 40631 Creta ženka  
HUR 40632 Cerovčanka ženka  
HUR 40633 Ciganka ženka  
HUR 40634 Cabuna ženka  

15.05.1995.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: HR 10117 Dalma ženka  
HUR 40617 Ficko mužjak  
HUR 40618 Friz mužjak  
HUR 40619 Fistor mužjak  
HUR 40620 Fedor mužjak  
HUR 40621 Fido mužjak  
HUR 40622 Flora ženka  

02.04.1995.
otac: HUR 40554 Cuki mužjak  
majka: HR 10118 Daša ženka  
HUR 40578 Aki mužjak  
HUR 40579 Arči mužjak  
HUR 40580 Aka ženka  

08.11.1994.
otac: HR 10189 Cres mužjak  
majka: HR 10203 Čikola ženka  
HR 10688 Bihać mužjak  
HR 10689 Beliščanac mužjak  
HR 10690 Bistrinac mužjak  
HR 10691 Bistra ženka  
HR 10692 Brzica ženka  

22.10.1994.
otac: HUR 40312 Mak mužjak  
majka: JR 40415 Linda ženka  
HUR 40424 Aska ženka  
HUR 40425 Arna ženka  
HUR 40426 Astor mužjak  
HUR 40427 Arno mužjak  
HUR 40428 Amor mužjak  
HUR 40429 Aci mužjak  
HUR 40430 Arp mužjak  

06.07.1994.
otac: HR 10189 Cres mužjak  
majka: HR 10118 Daša ženka  
HR 10643 Bebeto mužjak  
HR 10644 Bugati mužjak  
HR 10645 Berda ženka  
HR 10646 Bebeta ženka  

06.06.1994.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: HR 10187 Cetina ženka  
HUR 40356 Romario mužjak  
HUR 40357 Redondo mužjak  
HUR 40358 Rijkaard mužjak  
HUR 40359 Rai mužjak  
HUR 40360 Romaria ženka  
HUR 40361 HR-CH, CHM-HR Ramona slika ženka  
HUR 40362 Redonda ženka  

01.05.1994.
otac: HR 10189 Cres mužjak  
majka: JR 40469 Cikla ženka  
HR 10598 Tiki mužjak  
HR 10599 Taki mužjak  
HR 10600 Tima ženka  
HR 10601 Tisa ženka  
HR 10602 Tika ženka  

01.11.1993.
otac: HR 10000 Astor mužjak  
majka: JR 40594 Vuka ženka  
HR 10485 Mar mužjak  
HR 10486 Mer mužjak  
HR 10487 Meri ženka  
HR 10488 Mari ženka  
HR 10489 Mori ženka  

15.10.1993.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: HUR 40555 Bunda ženka  
HUR 40554 Cuki mužjak  

12.09.1993.
otac: JR 40557 Murko mužjak  
majka: JR 40469 Cikla ženka  
HR 10323 Maza mužjak  
HR 10324 Margo mužjak  
HR 10325 Mero mužjak  
HR 10326 Mako ženka  
HR 10327 Miko ženka  

15.06.1993.
otac: JR 40593 Vukan mužjak  
majka: JR 40392 Blanka ženka  
HUR 40447 W-CH 1995 Janja ženka  

30.05.1993.
otac: JUR 40197 Grom mužjak  
majka: JR 40415 Linda ženka  
HR 10241 Rino mužjak  
HR 10242 Riki mužjak  
HR 10243 Reno mužjak  
HR 10244 Resi mužjak  
HR 10245 Runo mužjak  
HR 10246 Roko mužjak  

18.05.1993.
otac: JUR 40197 Grom mužjak  
majka: JR 40482 Kona ženka  
HR 10234 Lea ženka  
HR 10235 Lina ženka  
HR 10236 Lindo mužjak  
HR 10237 Lovor mužjak  
HR 10238 Lobor mužjak  
HR 10239 Lahor mužjak  
HR 10240 Lukas mužjak  

20.02.1993.
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: JR 40469 Cikla ženka  
HR 10199 Čepinac mužjak  
HR 10200 Črni mužjak  
HR 10201 Čep mužjak  
HR 10202 Čarko mužjak  
HR 10203 Čikola ženka  
HR 10204 Čarobna ženka  
HR 10205 Čarka ženka  
HR 10206 Čavka ženka  

18.11.1992.
otac: JR 40593 Vukan mužjak  
majka: JR 40392 Blanka ženka  
HR 10186 Certica ženka  
HR 10187 Cetina ženka  
HR 10188 Centuria ženka  
HR 10189 Cres mužjak  
HR 10190 Cincer mužjak  
HR 10191 Capo mužjak  

01.10.1992.
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: JR 40594 Vuka ženka  
HR 10155 Vitez mužjak  
HR 10156 Vitorog mužjak  
HR 10157 Velež mužjak  
HR 10158 Vakuf mužjak  
HR 10159 Vrpoljac mužjak  
HR 10160 Vitina ženka  

26.07.1992.
otac: JR 40391 Bujtor mužjak  
majka: JR 40027 Nora ženka  
HR 10129 Luka mužjak  

20.07.1992.
otac: JR 40391 Bujtor mužjak  
majka: JR 40026 Nina ženka  
HR 10110 Ero mužjak  
HR 10111 Ego mužjak  
HR 10112 Ela ženka  
HR 10113 Ema ženka  
HR 10114 Eta ženka  
HR 10115 Ena ženka  

03.04.1992.
otac: JR 40391 Bujtor mužjak  
majka: JUR 40215 Garica ženka  
HR 10116 Dora ženka  
HR 10117 Dalma ženka  
HR 10118 Daša ženka  
HR 10119 Dren mužjak  
HR 10120 Dino mužjak  
HR 10121 Deni mužjak  
HR 10122 Doni mužjak  
HR 10123 Dani mužjak  

27.01.1992.
otac: JUR 40197 Grom mužjak  
majka: JR 40469 Cikla ženka  
HR 10000 Astor mužjak  
HR 10001 Arno mužjak  
HR 10002 Arna ženka  
HR 10003 Astra ženka  
HR 10004 Areta ženka  

17.06.1991.
otac: JR 40391 Bujtor mužjak  
majka: JR 40469 Cikla ženka  
JR 40599 Faraon mužjak  
JR 40600 Faros mužjak  
JR 40602 Fanđo slika mužjak  
JR 40603 Felon ženka  

08.06.1991.
otac: JR 40417 Dikan mužjak  
majka: JR 40482 Kona ženka  
JR 40593 Vukan mužjak  
JR 40594 Vuka ženka  

04.06.1991.
otac: JUR 40197 Grom mužjak  
majka: JR 40415 Linda ženka  
JR 40588 Laki mužjak  
JR 40592 Lara ženka  

03.06.1991.
otac: JUR 40197 Grom mužjak  
majka: JR 40392 Blanka ženka  
JR 40582 Kora ženka  
JR 40585 Kvin ženka  

04.11.1990.
otac: JUR 40197 Grom mužjak  
majka: JR 40469 Cikla ženka  
JR 40569 Don slika mužjak  

12.06.1990.
otac: JUR 40214 Toša mužjak  
majka: JUR 40215 Garica ženka  
JUR 40243 Madar mužjak  

09.06.1990.
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: JR 40392 Blanka ženka  
JR 40557 Murko mužjak  
JR 40560 Maestro mužjak  
JR 40561 Morobin mužjak  
JR 40562 Meli ženka  

03.08.1989.
otac: JUR 40014 Cer mužjak  
majka: JR 40392 Blanka ženka  
JR 40481 Kuca ženka  
JR 40482 Kona ženka  

21.04.1988.
otac: JUR 40214 Toša mužjak  
majka: JUR 40215 Garica ženka  
JUR 40197 Grom mužjak  
JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  

03.03.1988.
otac: neupisan Bujo mužjak  
majka: neupisana Bojka ženka  
JUR 40195 Lido mužjak  

natragpovratak