Šimo Kurkutović

Oprisavci 158
35213 Oprisavci
Hrvatska

moji psi:

 reg.broj  ch  imesortiraj uzlazno   spol   oštenjen   legala   HD   visina   težina   otac   majka 
JUR 40134 Lajka ženka 8 . .
HR 10013 Lela ženka 05.10.1991. 2 Fil Lajka
HR 10575 Šela ženka 25.03.1994. Ban Thelma
HR 10040 Thelma ženka 20.05.1992. 3 Fil Stella

moj uzgoj:

06.03.1995.
otac: HR 10084 Sokol slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HUR 40560 Tim mužjak  
HUR 40561 Tom mužjak  
HUR 40562 Tima ženka  
HUR 40563 Tema ženka  

19.11.1994.
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: HR 10040 Thelma ženka  
HR 10711 Ben mužjak  
HR 10712 Bob mužjak  
HR 10713 Bul mužjak  
HR 10714 Beba ženka  
HR 10715 Biba ženka  
HR 10716 JW-CH Bela ženka  

04.10.1994.
otac: JUR 40275 Ban slika mužjak  
majka: HR 10013 Lela ženka  
HUR 40473 Floki mužjak  
HUR 40474 Fifi mužjak  
HUR 40475 Fida ženka  

27.08.1994.
otac: HR 10084 Sokol slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HUR 40416 Buga ženka  
HUR 40417 Bobi mužjak  

25.03.1994.
otac: JUR 40275 Ban slika mužjak  
majka: HR 10040 Thelma ženka  
HR 10570 Šiljo mužjak  
HR 10571 Šile mužjak  
HR 10572 Šila ženka  
HR 10573 Šena ženka  
HR 10574 Šana ženka  
HR 10575 Šela ženka  

30.11.1993.
otac: JUR 40275 Ban slika mužjak  
majka: HR 10013 Lela ženka  
HR 10446 Lin mužjak  
HR 10447 Lino mužjak  
HR 10448 Laki mužjak  
HR 10449 Laci mužjak  
HR 10450 Linda ženka  
HR 10451 Lila ženka  

16.09.1993.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HR 10452 Don mužjak  
HR 10453 Dren mužjak  
HR 10454 Dino mužjak  
HR 10455 Din mužjak  
HR 10456 Dona ženka  
HR 10457 Dita ženka  

09.08.1993.
otac: JUR 40275 Ban slika mužjak  
majka: HR 10040 Thelma ženka  
HR 10319 Zana ženka  
HR 10320 Zaga ženka  
HR 10321 Zoni mužjak  
HR 10322 Zagi mužjak  

20.04.1993.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HR 10257 Cura ženka  

06.10.1992.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HR 10149 Piki mužjak  
HR 10150 Puli mužjak  
HR 10151 Pana ženka  
HR 10152 Pora ženka  
HR 10153 Petka ženka  
HR 10154 Pona ženka  

14.04.1992.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HR 10048 Rem mužjak  
HR 10049 Rundo mužjak  
HR 10050 Rom mužjak  
HR 10051 Roki mužjak  
HR 10052 Runda ženka  
HR 10053 Rema ženka  

05.10.1991.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HR 10011 Lola mužjak  
HR 10012 Lala ženka  
HR 10013 Lela ženka  

01.04.1991.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
JUR 40264 Baća mužjak  
JUR 40265 Bajo mužjak  
JUR 40267 Beba ženka  
JUR 40268 Bula ženka  

natragpovratak