Luka Živković

Štrosmajerova 64
32274 Štitar
Hrvatska

moji psi:

 reg.broj  ch  imesortiraj uzlazno   spol   oštenjen   legala   HD   visina   težina   otac   majka 
JUR 40258 Alina ženka 16.07.1990. 1 Riki Gara
HR 10426 Tonka ženka 01.07.1993. 1 Sokol Alina

moj uzgoj:

17.04.1995.
otac: HR 10307 Fin mužjak  
majka: HR 10426 Tonka ženka  
HUR 40692 Bonzo mužjak  
HUR 40693 Boki mužjak  
HUR 40694 Bara ženka  
HUR 40695 Bina ženka  
HUR 40696 Bojka ženka  
HUR 40697 Bona ženka  
HUR 40698 Aki mužjak  
HUR 40699 Amor mužjak  
HUR 40700 Alvin mužjak  
HUR 40701 Alf mužjak  
HUR 40702 Alma ženka  
HUR 40703 Alina ženka  

01.07.1993.
otac: JUR 40189 Sokol mužjak  
majka: JUR 40258 Alina ženka  
HR 10420 Tim mužjak  
HR 10421 Tan mužjak  
HR 10422 Tina ženka  
HR 10423 Tena ženka  
HR 10424 Tea ženka  
HR 10425 Tera ženka  
HR 10426 Tonka ženka  
HR 10427 Tinka ženka  

natragpovratak