KK Hrvatski ovčar

Ibrišimovića 1
35000 Slavonski Brod
Hrvatska

moji psi:

 reg.broj  ch  imesortiraj uzlazno   spol   oštenjen   legala   HD   visina   težina   otac   majka 
JUR 40268 Bula ženka 01.04.1991. 8 Fil Lajka
JUR 40139 Bulica ženka 3 . .
JUR 40181 Daca slika ženka 11.11.1989. 5 Bobi Lujza
JUR 40134 Lajka ženka 8 . .

moj uzgoj:

03.10.1996.
otac: HR 10309 Floki mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HUR 40858 Lola ženka  
HUR 40859 Linda ženka  

06.03.1995.
otac: HR 10084 Sokol slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HUR 40560 Tim mužjak  
HUR 40561 Tom mužjak  
HUR 40562 Tima ženka  
HUR 40563 Tema ženka  

05.01.1995.
otac: HR 10309 Floki mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HUR 40518 Cigo mužjak  
HUR 40519 Ciga ženka  
HUR 40520 Ciganica ženka  

27.08.1994.
otac: HR 10084 Sokol slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HUR 40416 Buga ženka  
HUR 40417 Bobi mužjak  

05.07.1994.
otac: HUR 40306 Ringo mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HUR 40340 Cane mužjak  
HUR 40341 Cura ženka  
HUR 40342 Ceca ženka  
HUR 40343 Cica ženka  
HUR 40344 Caca ženka  

19.12.1993.
otac: JUR 40275 Ban slika mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HR 10476 Bobi mužjak  
HR 10477 Beg mužjak  
HR 10478 Bigo mužjak  
HR 10479 Beni mužjak  
HR 10480 Bena ženka  

17.12.1993.
otac: JUR 40275 Ban slika mužjak  
majka: JUR 40139 Bulica ženka  
HR 10472 Apač mužjak  
HR 10473 Aga mužjak  
HR 10474 Ada ženka  
HR 10475 Ani ženka  

24.11.1993.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40181 Daca slika ženka  
HR 10442 Nena ženka  
HR 10443 Nina ženka  
HR 10444 Neno mužjak  
HR 10445 Nino mužjak  

16.09.1993.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HR 10452 Don mužjak  
HR 10453 Dren mužjak  
HR 10454 Dino mužjak  
HR 10455 Din mužjak  
HR 10456 Dona ženka  
HR 10457 Dita ženka  

07.06.1993.
otac: JUR 40275 Ban slika mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HR 10262 Kudro mužjak  
HR 10263 Kuso mužjak  
HR 10264 Krle mužjak  
HR 10265 Koki mužjak  
HR 10266 Keti ženka  

20.04.1993.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HR 10257 Cura ženka  

19.04.1993.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40139 Bulica ženka  
HR 10258 Bonzo mužjak  
HR 10259 Bobi mužjak  
HR 10260 Bela ženka  
HR 10261 Biba ženka  

16.03.1993.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40181 Daca slika ženka  
HR 10267 Rundo mužjak  
HR 10268 Riki mužjak  
HR 10269 Roki mužjak  
HR 10270 Runa ženka  
HR 10271 Rena ženka  
HR 10272 Rona ženka  

07.11.1992.
otac: JUR 40132 Bruno mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HR 10161 Đeri mužjak  
HR 10162 Đino mužjak  
HR 10163 Đon mužjak  
HR 10164 Đuni mužjak  

05.11.1992.
otac: JUR 40132 Bruno mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HR 10182 Đeri mužjak  
HR 10183 Đino mužjak  
HR 10184 Đon mužjak  
HR 10185 Đuni mužjak  

06.10.1992.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HR 10149 Piki mužjak  
HR 10150 Puli mužjak  
HR 10151 Pana ženka  
HR 10152 Pora ženka  
HR 10153 Petka ženka  
HR 10154 Pona ženka  

15.07.1992.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40181 Daca slika ženka  
HR 10084 Sokol slika mužjak  
HR 10085 Sem mužjak  
HR 10086 Sam mužjak  
HR 10087 Soni mužjak  
HR 10088 Seka slika ženka  

14.04.1992.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HR 10048 Rem mužjak  
HR 10049 Rundo mužjak  
HR 10050 Rom mužjak  
HR 10051 Roki mužjak  
HR 10052 Runda ženka  
HR 10053 Rema ženka  

05.10.1991.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HR 10011 Lola mužjak  
HR 10012 Lala ženka  
HR 10013 Lela ženka  

01.04.1991.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
JUR 40264 Baća mužjak  
JUR 40265 Bajo mužjak  
JUR 40267 Beba ženka  
JUR 40268 Bula ženka  

02.10.1989.
otac: JUR 40136 Bonzo slika mužjak  
majka: JUR 40139 Bulica ženka  
JUR 40170 Cera ženka  

natragpovratak