Milan Ribičić

uzgajivačnica Agramarvat

D. Cesarića 41
10000 Zagreb
Hrvatska

moji psi:

 reg.broj  ch  imesortiraj uzlazno   spol   oštenjen   legala   HD   visina   težina   otac   majka 
HR 11097 Jara slika ženka 15.05.1998. 1 Čiko Hela Brodarska
HR 10684 Tar mužjak 11.08.1994. 5 Don Janja
HR 11268 Tom slika mužjak 26.03.2000. 1 Tar Vidra
HR 10363 Vidra ženka 16.09.1993. 6 Žad Meli

moj uzgoj:

29.05.2018. AGRAMARVAT
otac: HR 12721 Agramarvat Domovoj mužjak  
majka: HR 12413 Vrana ženka  
HR 13256 Agramarvat Lola mužjak  
HR 13257 Agramarvat Lik mužjak  
HR 13258 Agramarvat Lun mužjak  
HR 13259 Agramarvat Lug mužjak  
HR 13260 Agramarvat Lika ženka  
HR 13261 Agramarvat Lipa ženka  

15.05.2017. AGRAMARVAT
otac: HR 12680 Agramarvat Eon mužjak  
majka: HR 12331 EU-CH 2011, CH-HR Zora slika ženka  
HR 13112 Agramarvat Kalnik mužjak  
HR 13113 Agramarvat Klek mužjak  
HR 13114 Agramarvat Koleda slika ženka  

12.04.2017. AGRAMARVAT
otac: HR 12680 Agramarvat Eon mužjak  
majka: HR 12380 Vila ženka  
HR 13101 Agramarvat Jan mužjak  
HR 13102 Agramarvat Jug mužjak  
HR 13103 Agramarvat Junak mužjak  
HR 13104 Agramarvat Jana ženka  
HR 13105 Agramarvat Jasna ženka  
HR 13106 Agramarvat Jela ženka  

06.05.2016. AGRAMARVAT
otac: HR 12680 Agramarvat Eon mužjak  
majka: HR 12380 Vila ženka  
HR 13001 Agramarvat Iskon mužjak  
HR 13002 Agramarvat Istok mužjak  
HR 13003 Agramarvat Izbor mužjak  
HR 13004 Agramarvat Izraz mužjak  
HR 13005 Agramarvat Izvor mužjak  
HR 13006 Agramarvat Ila ženka  
HR 13007 Agramarvat Ina ženka  
HR 13008 Agramarvat Ima ženka  
HR 13009 Agramarvat Iskra ženka  
HR 13010 Agramarvat Istra ženka  
HR 13011 Agramarvat Iva ženka  

06.02.2016. AGRAMARVAT
otac: HR 12633 CH-HR Čoban Od Gazde slika mužjak  
majka: HR 12331 EU-CH 2011, CH-HR Zora slika ženka  
HR 12971 Agramarvat Hren mužjak  
HR 12972 Agramarvat Harambaša mužjak  
HR 12973 Agramarvat Hvala ženka  

04.01.2015. AGRAMARVAT
otac: HR 11757 CH-HR Ran slika mužjak  
majka: HR 12413 Vrana ženka  
HR 12852 Agramarvat Gar mužjak  
HR 12853 Agramarvat Grof mužjak  
HR 12854 Agramarvat Grom mužjak  
HR 12855 Agramarvat Gora ženka  
HR 12856 Agramarvat Gruda ženka  

08.07.2014. AGRAMARVAT
otac: HR 11757 CH-HR Ran slika mužjak  
majka: HR 12380 Vila ženka  
HR 12816 Agramarvat Fakin mužjak  
HR 12817 Agramarvat Fala ženka  

29.03.2014. AGRAMARVAT
otac: HR 11757 CH-HR Ran slika mužjak  
majka: HR 12413 Vrana ženka  
HR 12797 Agramarvat Fin mužjak  
HR 12798 Agramarvat Fran mužjak  
HR 12799 Agramarvat Fina ženka  
HR 12800 Agramarvat Fora ženka  

20.10.2012. AGRAMARVAT
otac: HUR 41095 EU-CH 2011, CH-HR Veles slika mužjak  
majka: HR 12413 Vrana ženka  
HR 12678 Agramarvat Eho mužjak  
HR 12679 Agramarvat Elan mužjak  
HR 12680 Agramarvat Eon mužjak  
HR 12681 Agramarvat Elan ženka  
HR 12682 Agramarvat Ema ženka  
HR 12683 Agramarvat Ena ženka  
HR 12684 Agramarvat Era ženka  
HR 12685 Agramarvat Eva ženka  

17.09.2012. AGRAMARVAT
otac: HUR 41095 EU-CH 2011, CH-HR Veles slika mužjak  
majka: HR 12331 EU-CH 2011, CH-HR Zora slika ženka  
HR 12721 Agramarvat Domovoj mužjak  
HR 12722 Agramarvat Dobra ženka  
HR 12723 Agramarvat Dragonja slika mužjak  

12.07.2012. AGRAMARVAT
otac: HR 11741 Wando Od Gazde mužjak  
majka: HR 11760 Ranka ženka  
HR 12638 Agramarvat Ban mužjak  
HR 12639 Agramarvat Barun mužjak  
HR 12640 Agramarvat Bećar mužjak  
HR 12641 Agramarvat Beg mužjak  
HR 12642 Agramarvat Bekrija mužjak  
HR 12643 Agramarvat Biser mužjak  
HR 12644 Agramarvat Bor mužjak  
HR 12645 Agramarvat Bajka ženka  
HR 12646 Agramarvat Bura ženka  

30.06.2012. AGRAMARVAT
otac: HR 11741 Wando Od Gazde mužjak  
majka: HR 11761 Rosa ženka  
HR 12647 Agramarvat Car mužjak  
HR 12648 Agramarvat Cer mužjak  
HR 12649 Agramarvat Cres mužjak  
HR 12650 Agramarvat Crni mužjak  
HR 12651 Agramarvat Cura ženka  

24.01.2012. AGRAMARVAT
otac: HR 11741 Wando Od Gazde mužjak  
majka: HR 11762 Rika slika ženka  
HR 12607 Agramarvat Alkar mužjak  
HR 12608 Agramarvat Aga mužjak  

31.08.2004.
otac: HR 11268 Tom slika mužjak  
majka: HR 11097 Jara slika ženka  
HR 11756 Rad mužjak  
HR 11757 CH-HR Ran slika mužjak  
HR 11758 Rok mužjak  
HR 11759 Rundo mužjak  
HR 11760 Ranka ženka  
HR 11761 Rosa ženka  
HR 11762 Rika slika ženka  
HR 11763 Rona ženka  

10.07.2001.
otac: HR 10586 HR-CH, JW-CH, CHM-HR Cane mužjak  
majka: HR 10363 Vidra ženka  
HUR 41007 Sam mužjak  
HUR 41008 Skok mužjak  
HUR 41009 Stari mužjak  
HUR 41010 Sila ženka  
HUR 41011 Suza ženka  
HUR 41012 Slava ženka  

26.03.2000.
otac: HR 10684 Tar mužjak  
majka: HR 10363 Vidra ženka  
HR 11267 Trn mužjak  
HR 11268 Tom slika mužjak  
HR 11269 Trud mužjak  
HR 11270 Tor mužjak  
HR 11271 Tihi mužjak  
HR 11272 Tina ženka  

11.01.1999.
otac: HR 10684 Tar mužjak  
majka: HR 10363 Vidra ženka  
HR 11150 Udar mužjak  
HR 11151 Ugljen mužjak  
HR 11152 Ures mužjak  
HR 11153 Uzor mužjak  
HR 11154 Učka ženka  
HR 11155 Una ženka  
HR 11156 Ura ženka  
HR 11157 Uva ženka  

17.05.1998.
otac: HR 10684 Tar mužjak  
majka: HR 10363 Vidra ženka  
HR 11089 Vuk mužjak  
HR 11090 Vir mužjak  
HR 11091 Vran mužjak  
HR 11092 Vrag mužjak  
HR 11093 Val mužjak  
HR 11094 Vatra ženka  

05.04.1997.
otac: HR 10684 Tar mužjak  
majka: HR 10363 Vidra ženka  
HR 10920 Zmaj mužjak  
HR 10921 Zvrk mužjak  
HR 10922 Zov mužjak  
HR 10923 Zagi mužjak  
HR 10924 Zrno mužjak  
HR 10925 Zora ženka  

13.10.1995.
otac: JUR 40264 Baća mužjak  
majka: HR 10363 Vidra ženka  
HUR 40708 Žar mužjak  
HUR 40709 Živa ženka  
HUR 40710 Želja ženka  
HUR 40711 Žesta ženka  

natragpovratak