Renata Ivanek

Hum Zabočki 87
49210 Zabok
Hrvatska

moji psi:

 reg.broj  ch  imesortiraj uzlazno   spol   oštenjen   legala   HD   visina   težina   otac   majka 
HUR 40736 HR-CH, CHM-HR Amalija Certisa ženka 08.12.1995. 3 Čiko Janja

moj uzgoj:

20.03.2000.
otac: HR 10816 HR-CH Ked Benkro Brod slika mužjak  
majka: HUR 40736 HR-CH, CHM-HR Amalija Certisa ženka  
HR 11273 Vita ženka  

16.02.1999.
otac: HR 10586 HR-CH, JW-CH, CHM-HR Cane mužjak  
majka: HUR 40736 HR-CH, CHM-HR Amalija Certisa ženka  
HUR 40971 Ira ženka  
HUR 40972 Irša mužjak  
HUR 40973 Ico mužjak  
HUR 40974 Ingo mužjak  
HUR 40975 Indi mužjak  
HUR 40976 Istar mužjak  
HUR 40977 Ino mužjak  
HUR 40978 Ibis mužjak  

22.12.1997.
otac: JR 40615 W-CH 1995 (BOB), INT-CH, HR-CH Grga slika mužjak  
majka: HUR 40736 HR-CH, CHM-HR Amalija Certisa ženka  
HR 11023 Rena ženka  
HR 11024 Rea ženka  
HR 11025 Riana ženka  
HR 11026 Ringo mužjak  
HR 11027 Roko mužjak  

natragpovratak