Mirko Lukić

Gajeva 109
32275 Bošnjaci
Hrvatska

moji psi:

 reg.broj  ch  imesortiraj uzlazno   spol   oštenjen   legala   HD   visina   težina   otac   majka 
HR 12183 Alka ženka 01.07.2008. 1 Zoro Od Gazde Dina
HR 12182 Alma ženka 01.07.2008. 5 Zoro Od Gazde Dina
HR 11376 Atos Od Gazde slika mužjak 13.05.2001. 9 Bonzo Gruda
HUR 41067 Ceri ženka 2 . .
HR 12004 Dina ženka 08.12.2006. 3 Atos Od Gazde Ena
HR 11999 Dok slika mužjak 08.12.2006. 7 Atos Od Gazde Ena
HR 11222 Dona ženka 06.05.1999. 5 Brik Dona
HUR 40969 Dona ženka 06.09.1997. 2 Marko Dinka
HUR 41016 Ena ženka 19.11.2003. 4 Satan Dona
HUR 41015 Eta ženka 19.11.2003. 2 Satan Dona
HUR 41197 Rea Od Gazde slika ženka 08.05.2015. 4 Oskar Od Gazde Lasa
HUR 41193 Riki Od Gazde mužjak 08.05.2015. Oskar Od Gazde Lasa

moj uzgoj:

05.05.2011.
otac: HR 11999 Dok slika mužjak  
majka: HUR 41067 Ceri ženka  
HUR 41111 Laki mužjak  
HUR 41112 Lord mužjak  
HUR 41113 Lisa ženka  
HUR 41114 Luna ženka  
HUR 41115 Lora ženka  
HUR 41116 Lana ženka  
HUR 41117 Lasa ženka  
HUR 41118 Lara ženka  

05.05.2010.
otac: HUR 41033 Cigo mužjak  
majka: HR 12183 Alka ženka  
HR 12431 Cigo mužjak  
HR 12432 Cer mužjak  
HR 12433 Car mužjak  
HR 12434 Cura ženka  
HR 12435 Cica ženka  
HR 12436 Cana slika ženka  
HR 12437 Cera ženka  
HR 12438 Ciba ženka  

04.05.2010.
otac: HUR 41033 Cigo mužjak  
majka: HR 12182 Alma ženka  
HR 12423 Bor mužjak  
HR 12424 Brik mužjak  
HR 12425 Bingo mužjak  
HR 12426 Bona ženka  
HR 12427 Bina ženka  
HR 12428 Beta ženka  
HR 12429 Bora ženka  
HR 12430 Brina ženka  

15.04.2010.
otac: HR 11999 Dok slika mužjak  
majka: HUR 41067 Ceri ženka  
HUR 41083 Amor mužjak  
HUR 41084 As mužjak  
HUR 41085 Alka ženka  
HUR 41086 Alma ženka  
HUR 41087 Ala ženka  
HUR 41088 Almika ženka  
HUR 41089 Astra ženka  
HUR 41090 Arna ženka  

01.07.2008.
otac: HR 11274 Zoro Od Gazde slika mužjak  
majka: HR 12004 Dina ženka  
HR 12179 Amor mužjak  
HR 12180 Aga mužjak  
HR 12181 Alan mužjak  
HR 12182 Alma ženka  
HR 12183 Alka ženka  
HR 12184 Ada ženka  
HR 12185 Azra slika ženka  
HR 12186 Ava ženka  

01.06.2007.
otac: HR 11376 Atos Od Gazde slika mužjak  
majka: HUR 41016 Ena ženka  
HR 12062 Garo mužjak  
HR 12063 Grom mužjak  
HR 12064 Gara ženka  
HR 12065 Gina ženka  
HR 12066 Gruda ženka  
HR 12067 Gana ženka  
HR 12068 Gidra ženka  
HR 12069 Golubica ženka  

08.12.2006.
otac: HR 11376 Atos Od Gazde slika mužjak  
majka: HUR 41016 Ena ženka  
HR 11998 Dino mužjak  
HR 11999 Dok slika mužjak  
HR 12000 Dren mužjak  
HR 12001 Dik mužjak  
HR 12002 Dak mužjak  
HR 12003 Dona ženka  
HR 12004 Dina ženka  
HR 12005 Diva ženka  

27.06.2006.
otac: HR 11376 Atos Od Gazde slika mužjak  
majka: HUR 41015 Eta ženka  
HR 11969 Dik mužjak  
HR 11970 Don mužjak  
HR 11971 Dok mužjak  
HR 11972 Dina ženka  
HR 11973 Dona ženka  
HR 11974 Diva ženka  
HR 11975 Divna ženka  

03.12.2005.
otac: HR 11376 Atos Od Gazde slika mužjak  
majka: HR 11222 Dona ženka  
HR 11909 Lesi mužjak  
HR 11910 Laki mužjak  
HR 11911 Lobo mužjak  
HR 11912 Luna ženka  
HR 11913 Lajka ženka  
HR 11914 Lora ženka  
HR 11915 Lara ženka  

03.08.2005.
otac: HR 11376 Atos Od Gazde slika mužjak  
majka: HUR 41016 Ena ženka  
HR 11864 Amor mužjak  
HR 11865 As mužjak  
HR 11866 Atos mužjak  
HR 11867 Aron mužjak  
HR 11868 Astra ženka  
HR 11869 Alka ženka  
HR 11870 Alma ženka  

10.05.2005.
otac: HR 11376 Atos Od Gazde slika mužjak  
majka: HUR 41015 Eta ženka  
HR 11837 Aki mužjak  
HR 11838 Arna ženka  
HR 11839 Aksa ženka  
HR 11840 Arisa ženka  
HR 11841 Arina ženka  
HR 11842 Arka ženka  

19.09.2004.
otac: HR 11376 Atos Od Gazde slika mužjak  
majka: HR 11222 Dona ženka  
HR 11780 Gigo mužjak  
HR 11781 Gašo mužjak  
HR 11782 Garo mužjak  
HR 11783 Gara ženka  
HR 11784 Garica ženka  
HR 11785 Giza ženka  

19.11.2003.
otac: HUR 40685 W-CH, INT-CH, HR-CH Satan mužjak  
majka: HR 11222 Dona ženka  
HUR 41013 Edo mužjak  
HUR 41014 Emir mužjak  
HUR 41015 Eta ženka  
HUR 41016 Ena ženka  
HUR 41017 Ela ženka  
HUR 41018 Eda ženka  

03.11.2002.
otac: HR 10850 W-CH, HR-CH Bonzo slika mužjak  
majka: HR 11222 Dona ženka  
HR 11591 Car mužjak  
HR 11592 Crni mužjak  
HR 11593 Cica ženka  
HR 11594 Citra slika ženka  
HR 11595 Cana ženka  
HR 11596 Crna ženka  

26.04.2002.
otac: HR 10850 W-CH, HR-CH Bonzo slika mužjak  
majka: HR 11222 Dona ženka  
HR 11532 Ati mužjak  
HR 11533 Alf mužjak  
HR 11534 Amor mužjak  
HR 11535 Alfa ženka  
HR 11536 Alma ženka  
HR 11537 Akra ženka  

25.10.2001.
otac: HR 10850 W-CH, HR-CH Bonzo slika mužjak  
majka: HUR 40969 Dona ženka  
HR 11467 Ban mužjak  
HR 11468 Brik mužjak  
HR 11469 Bara ženka  
HR 11470 Beba ženka  
HR 11471 Beki ženka  
HR 11472 Bera ženka  

06.05.1999.
otac: HUR 40803 CHM-HR Brik slika mužjak  
majka: HUR 40969 Dona ženka  
HR 11220 Dik mužjak  
HR 11221 Don mužjak  
HR 11222 Dona ženka  
HR 11223 Dinka ženka  
HR 11224 Dada ženka  
HR 11225 Dina ženka  

natragpovratak