Stjepan Romić

moji psi:

 reg.broj  ch  imesortiraj uzlazno   spol   oštenjen   legala   HD   visina   težina   otac   majka 
JUR 40050 Brzica ženka 1
JR Sp 55 Garica ženka 1
JR Sp 65 Gruda ženka 5 Ovčar Garica
JR Sp 132 Guta ženka 1
JR Sp 72 Ratar mužjak 5 Garov Rajna

moj uzgoj:

28.02.1972.
otac: JR Sp 72 Ratar mužjak  
majka: JR Sp 65 Gruda ženka  
JR Sp 179 I-CH Grudan slika mužjak  

16.04.1971.
otac: JR Sp 72 Ratar mužjak  
majka: JR Sp 132 Guta ženka  
JR Sp 170 Gida ženka  
JR Sp 171 INT-CH, YU-CH Gidan slika mužjak  
JR Sp 173 Gilana ženka  

02.09.1970.
otac: JR Sp 72 Ratar mužjak  
majka: JR Sp 65 Gruda ženka  
JR Sp 153 INT-CH Gacka slika ženka  

20.06.1968.
otac: JR Sp 62 Ovčar mužjak  
majka: JR Sp 65 Gruda ženka  
JR Sp 100 Geša ženka  

26.12.1966.
otac: JR Sp 53 Ovčar mužjak  
majka: JR Sp 55 Garica ženka  
JR Sp 71 INT-CH, YU-CH Garica slika ženka  

otac: JUR 40197 Grom mužjak  
majka: JR Sp 65 Gruda ženka  
JUR 40008 Bundaš mužjak  

otac: JR Sp 62 Ovčar mužjak  
majka: JR Sp 65 Gruda ženka  
neupisan Garo mužjak  

otac: JR 40047 Slap mužjak  
majka: JUR 40050 Brzica ženka  
JR 40053 Borko mužjak  

natragpovratak