Šimo Beneš

uzgajivačnica Benkro Brod

Naselje Slavonija II 3
35000 Slavonski Brod
Hrvatska

moji psi:

 reg.broj  ch  imesortiraj uzlazno   spol   oštenjen   legala   HD   visina   težina   otac   majka 
HR 11311 Alka ženka 30.06.2000. 2 Ked Benkro Brod Aba
JUR 40496 Beba ženka 04.01.1990. 5 Ledo Brodarski Alma
HR 11375 Beba Benkro Brod ženka 01.05.2001. 3 Ben Benkro Brod Lila
HR 10716 JW-CH Bela ženka 19.11.1994. 2 Garo Thelma
HR 10711 Ben mužjak 19.11.1994. 9 Garo Thelma
HR 11829 Ciga Benkro Brod ženka 24.05.2005. 2 Bil Alka
HR 10793 Cura ženka 16.07.1995. 1 Garo Rona
JUR 40181 Daca slika ženka 11.11.1989. 5 Bobi Lujza
HR 10828 Elma Benkro Brod ženka 28.02.1996. 1 Garo Rona
HR 11995 Gogica Brod Na Savi ženka 20.10.2006. 2 Riki Pipica Slavonski ...
HR 10272 Rona ženka 16.03.1993. 4 Fil Daca
HR 12733 Sana Benkro Brod ženka 10.05.2013. 1 Aron Certisa Ciga Benkro Brod
HR 10088 Seka slika ženka 15.07.1992. 5 Fil Daca

moj uzgoj:

26.07.2017. BENKRO BROD
otac: HUR 41162 Pirgo mužjak  
majka: HR 12733 Sana Benkro Brod ženka  
HR 13180 Laci Benkro Brod mužjak  
HR 13181 Laki Benkro Brod mužjak  
HR 13182 Luna Benkro Brod ženka  
HR 13183 Lana Benkro Brod ženka  

17.01.2017. BENKRO BROD
otac: HUR 41162 Pirgo mužjak  
majka: HR 12735 Sajka Benkro Brod ženka  
HR 13088 Sokol Benkro Brod mužjak  
HR 13089 Sani Benkro Brod mužjak  
HR 13090 Sarvaš Benkro Brod mužjak  
HR 13091 Som Benkro Brod mužjak  
HR 13092 Sanal Benkro Brod ženka  
HR 13093 Sena Benkro Brod ženka  
HR 13094 Sali Benkro Brod ženka  

05.10.2015. BENKRO BROD
otac: HUR 41162 Pirgo mužjak  
majka: HR 12734 Seka Benkro Brod ženka  
HR 12943 Cigo Benkro Brod mužjak  
HR 12944 Crni Benkro Brod mužjak  
HR 12945 Cane Benkro Brod mužjak  
HR 12946 Ciga Benkro Brod slika ženka  
HR 12947 Crna Benkro Brod ženka  
HR 12948 Cana Benkro Brod ženka  

10.06.2015. BENKRO BROD
otac: HUR 41162 Pirgo mužjak  
majka: HR 12735 Sajka Benkro Brod ženka  
HR 12922 Mali Benkro Brod mužjak  
HR 12923 Miško Benkro Brod mužjak  
HR 12924 Maško Benkro Brod mužjak  
HR 12925 Miki Benkro Brod mužjak  
HR 12926 Mrki Benkro Brod mužjak  
HR 12927 Mira Benkro Brod slika ženka  
HR 12928 Meri Benkro Brod ženka  
HR 12929 Megi Benkro Brod ženka  

10.05.2013. BENKRO BROD
otac: HR 12116 CH-HR, CH-HR-V Aron Certisa slika mužjak  
majka: HR 11829 Ciga Benkro Brod ženka  
HR 12730 Soni Benkro Brod mužjak  
HR 12731 Sokol Benkro Brod mužjak  
HR 12732 Sara Benkro Brod ženka  
HR 12733 Sana Benkro Brod ženka  
HR 12734 Seka Benkro Brod ženka  
HR 12735 Sajka Benkro Brod ženka  

08.06.2009. BENKRO BROD
otac: HR 11642 Elvis Benkro Brod mužjak  
majka: HR 11995 Gogica Brod Na Savi ženka  
HR 12311 Kim Benkro Brod slika mužjak  
HR 12312 Koma Benkro Brod mužjak  
HR 12313 Kuman Benkro Brod mužjak  
HR 12314 Kuso Benkro Brod mužjak  
HR 12315 Kana Benkro Brod ženka  
HR 12316 Kima Benkro Brod ženka  

15.08.2008. BENKRO BROD
otac: HR 11642 Elvis Benkro Brod mužjak  
majka: HR 11829 Ciga Benkro Brod ženka  
HR 12221 Primo Benkro Brod mužjak  
HR 12222 Pepe Benkro Brod mužjak  
HR 12223 Perry Benkro Brod mužjak  

29.05.2008. BENKRO BROD
otac: HR 11642 Elvis Benkro Brod mužjak  
majka: HR 11995 Gogica Brod Na Savi ženka  
HR 12167 Garo Benkro Brod mužjak  
HR 12168 Gogo Benkro Brod mužjak  
HR 12169 Gero Benkro Brod mužjak  
HR 12170 Garica Benkro Brod ženka  
HR 12171 Gara Benkro Brod ženka  
HR 12172 Gana Benkro Brod ženka  

09.02.2008. BENKRO BROD
otac: HR 11642 Elvis Benkro Brod mužjak  
majka: HR 11692 Crna ženka  
HR 12155 Bobi Benkro Brod mužjak  
HR 12156 Boni Benkro Brod mužjak  
HR 12157 Bigi Benkro Brod mužjak  
HR 12158 Bongo Benkro Brod mužjak  
HR 12159 Bonzo Benkro Brod mužjak  
HR 12160 Beni Benkro Brod mužjak  

15.07.2007. BENKRO BROD
otac: HR 11693 Crni mužjak  
majka: HR 11641 Ena Benkro Brod ženka  
HR 12070 Cane Benkro Brod mužjak  
HR 12071 Cezar Benkro Brod mužjak  
HR 12072 Cico Benkro Brod mužjak  
HR 12073 Cinco Benkro Brod mužjak  
HR 12074 Cigo Benkro Brod mužjak  
HR 12075 Cajka Benkro Brod ženka  
HR 12076 Cica Benkro Brod ženka  
HR 12077 Ciga Benkro Brod ženka  
HR 12078 Cojka Benkro Brod ženka  

24.05.2005. BENKRO BROD
otac: HR 11202 Bil mužjak  
majka: HR 11311 Alka ženka  
HR 11824 Cigo Benkro Brod mužjak  
HR 11825 Crni Benkro Brod mužjak  
HR 11826 Car Benkro Brod mužjak  
HR 11827 Cer Benkro Brod mužjak  
HR 11828 Crna Benkro Brod ženka  
HR 11829 Ciga Benkro Brod ženka  

21.02.2004. BENKRO BROD
otac: HR 11202 Bil mužjak  
majka: HR 11375 Beba Benkro Brod ženka  
HR 11692 Crna ženka  
HR 11693 Crni mužjak  

13.07.2003. BENKRO BROD
otac: HR 11321 Don Benkro Brod mužjak  
majka: HR 11311 Alka ženka  
HR 11647 Zana Benkro Brod ženka  
HR 11648 Zeka Benkro Brod ženka  
HR 11649 Ziki Benkro Brod mužjak  
HR 11650 Zile Benkro Brod mužjak  
HR 11651 Zan Benkro Brod mužjak  
HR 11652 Zoro Benkro Brod mužjak  

02.07.2003. BENKRO BROD
otac: HR 11321 Don Benkro Brod mužjak  
majka: HR 10887 Rena Benkro Brod ženka  
HR 11641 Ena Benkro Brod ženka  
HR 11642 Elvis Benkro Brod mužjak  
HR 11643 Erko Benkro Brod mužjak  
HR 11644 Emi Benkro Brod mužjak  
HR 11645 Ero Benkro Brod mužjak  
HR 11646 Eki Benkro Brod mužjak  

03.11.2002. BENKRO BROD
otac: HR 11202 Bil mužjak  
majka: HR 11375 Beba Benkro Brod ženka  
HR 11561 Garo Benkro Brod mužjak  
HR 11562 Grom Benkro Brod mužjak  
HR 11563 Gaga Benkro Brod ženka  
HR 11564 Gali Benkro Brod ženka  
HR 11565 Gara Benkro Brod ženka  
HR 11566 Garica Benkro Brod ženka  

25.05.2002. BENKRO BROD
otac: HR 11202 Bil mužjak  
majka: HR 10887 Rena Benkro Brod ženka  
HR 11514 Lan Benkro Brod mužjak  
HR 11515 Laki Benkro Brod mužjak  
HR 11516 Lola Benkro Brod ženka  
HR 11517 Lina Benkro Brod ženka  
HR 11518 Lada Benkro Brod ženka  
HR 11519 Luna Benkro Brod ženka  

09.05.2002. BENKRO BROD
otac: HR 11202 Bil mužjak  
majka: HR 11375 Beba Benkro Brod ženka  
HR 11520 Don Benkro Brod mužjak  
HR 11521 Dik Benkro Brod mužjak  
HR 11522 Dan Benkro Brod mužjak  
HR 11523 Din Benkro Brod mužjak  
HR 11524 Dena Benkro Brod ženka  
HR 11525 Dea Benkro Brod ženka  

01.05.2001. BENKRO BROD
otac: HR 11053 Ben Benkro Brod slika mužjak  
majka: HR 11144 Lila ženka  
HR 11371 Bigo Benkro Brod mužjak  
HR 11372 Bonzo Benkro Brod mužjak  
HR 11373 Bobi Benkro Brod mužjak  
HR 11374 Beni Benkro Brod mužjak  
HR 11375 Beba Benkro Brod ženka  

23.06.2000. BENKRO BROD
otac: HR 11053 Ben Benkro Brod slika mužjak  
majka: HR 10887 Rena Benkro Brod ženka  
HR 11319 Dik Benkro Brod mužjak  
HR 11320 Dren Benkro Brod mužjak  
HR 11321 Don Benkro Brod mužjak  
HR 11322 Druk Benkro Brod mužjak  
HR 11323 Dona Benkro Brod ženka  
HR 11324 Dana Benkro Brod ženka  

05.04.1999. BENKRO BROD
otac: HR 10313 W-CH, HR-CH Aga slika mužjak  
majka: HR 10887 Rena Benkro Brod ženka  
HR 11192 Ben Benkro Brod mužjak  
HR 11193 Ban Benkro Brod mužjak  
HR 11194 Bea Benkro Brod slika ženka  
HR 11195 Bula Benkro Brod ženka  
HR 11196 Biba Benkro Brod ženka  

20.11.1998. BENKRO BROD
otac: HR 10754 JW-CH Sam mužjak  
majka: HR 10016 Dona ženka  
HR 11142 Laki mužjak  
HR 11143 Leo mužjak  
HR 11144 Lila ženka  

23.04.1998. BENKRO BROD
otac: HR 10313 W-CH, HR-CH Aga slika mužjak  
majka: HR 10828 Elma Benkro Brod ženka  
HR 11047 Eki Benkro Brod mužjak  
HR 11048 Eko Benkro Brod mužjak  
HR 11049 Edi Benkro Brod mužjak  
HR 11050 Ela Benkro Brod ženka  
HR 11051 Ema Benkro Brod ženka  

20.04.1998. BENKRO BROD
otac: HR 10313 W-CH, HR-CH Aga slika mužjak  
majka: HR 10716 JW-CH Bela ženka  
HR 11052 Bobi Benkro Brod mužjak  
HR 11053 Ben Benkro Brod slika mužjak  
HR 11054 Biba Benkro Brod ženka  
HR 11055 Beba Benkro Brod ženka  
HR 11056 Buba Benkro Brod ženka  

10.04.1998. BENKRO BROD
otac: HR 10313 W-CH, HR-CH Aga slika mužjak  
majka: HR 10272 Rona ženka  
HR 11040 Riki Benkro Brod mužjak  
HR 11041 Roki Benkro Brod mužjak  
HR 11042 Runa Benkro Brod ženka  
HR 11043 Rama Benkro Brod ženka  
HR 11044 Rita Benkro Brod ženka  
HR 11045 Ruma Benkro Brod ženka  
HR 11046 Reja Benkro Brod ženka  

11.09.1997. BENKRO BROD
otac: HR 10313 W-CH, HR-CH Aga slika mužjak  
majka: HR 10716 JW-CH Bela ženka  
HR 11009 Sena Benkro Brod ženka  
HR 11010 Sokol Benkro Brod mužjak  
HR 11011 Suri Benkro Brod mužjak  
HR 11012 Sarvaš Benkro Brod mužjak  
HR 11013 Soni Benkro Brod mužjak  

02.08.1997. BENKRO BROD
otac: HR 10313 W-CH, HR-CH Aga slika mužjak  
majka: HUR 40439 Kika ženka  
HUR 40912 Tena Benkro Brod ženka  
HUR 40913 Tina Benkro Brod ženka  
HUR 40914 Tela Benkro Brod ženka  
HUR 40915 Tarzan Benkro Brod mužjak  
HUR 40916 Tori Benkro Brod mužjak  

05.06.1997. BENKRO BROD
otac: HR 10313 W-CH, HR-CH Aga slika mužjak  
majka: HR 10793 Cura ženka  
HR 10985 Laki Benkro Brod mužjak  
HR 10986 Lola Benkro Brod ženka  
HR 10987 Lela Benkro Brod ženka  
HR 10988 Lila Benkro Brod ženka  

05.04.1997. BENKRO BROD
otac: HR 10711 Ben mužjak  
majka: JUR 40496 Beba ženka  
HR 10951 Neno Benkro Brod mužjak  
HR 10952 Nina Benkro Brod ženka  
HR 10953 Nesa Benkro Brod ženka  

03.04.1997. BENKRO BROD
otac: HR 10711 Ben mužjak  
majka: HR 10272 Rona ženka  
HR 10926 Rom Benkro Brod mužjak  
HR 10927 Rita Benkro Brod ženka  
HR 10928 Rina Benkro Brod ženka  
HR 10929 Roma Benkro Brod ženka  
HR 10930 Rama Benkro Brod ženka  
HR 10931 Rem Benkro Brod mužjak  
HR 10932 Rema Benkro Brod ženka  

08.10.1996. BENKRO BROD
otac: HR 10313 W-CH, HR-CH Aga slika mužjak  
majka: JUR 40181 Daca slika ženka  
HUR 40871 Primo Benkro Brod mužjak  
HUR 40872 Pery Benkro Brod mužjak  
HUR 40873 Pan Benkro Brod mužjak  
HUR 40874 Pea Benkro Brod ženka  
HUR 40875 Poni Benkro Brod ženka  
HUR 40876 Prima Benkro Brod ženka  

19.09.1996. BENKRO BROD
otac: HR 10711 Ben mužjak  
majka: HR 10088 Seka slika ženka  
HR 10884 Rundo Benkro Brod mužjak  
HR 10885 Roki Benkro Brod mužjak  
HR 10886 Riki Benkro Brod mužjak  
HR 10887 Rena Benkro Brod ženka  
HR 10888 Rina Benkro Brod ženka  
HR 10889 Runda Benkro Brod ženka  

03.07.1996. BENKRO BROD
otac: HR 10313 W-CH, HR-CH Aga slika mužjak  
majka: HR 10016 Dona ženka  
HR 10867 Kuso Benkro Brod mužjak  
HR 10868 Kusavi Benkro Brod mužjak  
HR 10869 Kusav Benkro Brod mužjak  
HR 10870 Kusa Benkro Brod ženka  
HR 10871 Kusava Benkro Brod ženka  
HR 10872 Kusana Benkro Brod ženka  

10.03.1996. BENKRO BROD
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: HR 10088 Seka slika ženka  
HR 10833 Don Benkro Brod mužjak  
HR 10834 Dino Benkro Brod mužjak  
HR 10835 Dana Benkro Brod ženka  
HR 10836 Dita Benkro Brod ženka  
HR 10837 Dina Benkro Brod ženka  

28.02.1996. BENKRO BROD
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: HR 10272 Rona ženka  
HR 10827 Eki Benkro Brod mužjak  
HR 10828 Elma Benkro Brod ženka  
HR 10829 Eksa Benkro Brod ženka  
HR 10830 Ema Benkro Brod ženka  
HR 10831 Eja Benkro Brod ženka  
HR 10832 Elza Benkro Brod ženka  

13.11.1995. BENKRO BROD
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: HR 10016 Dona ženka  
HR 10814 Kod Benkro Brod mužjak  
HR 10815 Kid Benkro Brod mužjak  
HR 10816 HR-CH Ked Benkro Brod slika mužjak  
HR 10817 Kaly Benkro Brod ženka  
HR 10818 Kety Benkro Brod ženka  
HR 10819 Kony Benkro Brod ženka  

15.10.1995. BENKRO BROD
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: JUR 40181 Daca slika ženka  
HUR 40722 Šile Benkro Brod mužjak  
HUR 40723 Šipi Benkro Brod mužjak  
HUR 40724 Šane Benkro Brod mužjak  
HUR 40725 Šila Benkro Brod ženka  
HUR 40726 Šena Benkro Brod ženka  
HUR 40727 Šela Benkro Brod ženka  

16.07.1995.
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: HR 10272 Rona ženka  
HR 10788 Car mužjak  
HR 10789 Crni mužjak  
HR 10790 Cigan mužjak  
HR 10791 Cica ženka  
HR 10792 Ceca ženka  
HR 10793 Cura ženka  
HR 10794 Ciga ženka  

28.03.1995. BENKRO BROD
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: HR 10088 Seka slika ženka  
HR 10751 Sele ženka  
HR 10752 Sena ženka  
HR 10753 Sana slika ženka  
HR 10754 JW-CH Sam mužjak  
HR 10755 Soni mužjak  
HR 10756 Snupi mužjak  

16.04.1994.
otac: JUR 40276 Beg mužjak  
majka: JUR 40496 Beba ženka  
HR 10567 Žana ženka  
HR 10568 Žita ženka  
HR 10569 Žeta ženka  

06.02.1994.
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: HR 10088 Seka slika ženka  
HR 10503 Sarvaš mužjak  
HR 10504 Suri mužjak  
HR 10505 Sani mužjak  
HR 10506 Sena ženka  
HR 10507 Sara ženka  
HR 10508 Suzi ženka  

24.11.1993.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40181 Daca slika ženka  
HR 10442 Nena ženka  
HR 10443 Nina ženka  
HR 10444 Neno mužjak  
HR 10445 Nino mužjak  

24.08.1993.
otac: HR 10084 Sokol slika mužjak  
majka: JUR 40496 Beba ženka  
HR 10313 W-CH, HR-CH Aga slika mužjak  
HR 10314 Apaš mužjak  
HR 10315 Aron mužjak  
HR 10316 Ali mužjak  
HR 10317 Amor mužjak  
HR 10318 Aba ženka  

24.06.1993.
otac: HUR 40306 Ringo mužjak  
majka: HR 10088 Seka slika ženka  
HR 10303 Buco mužjak  
HR 10304 Bucka ženka  
HR 10305 Biba ženka  
HR 10306 Buba ženka  

16.03.1993.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40181 Daca slika ženka  
HR 10267 Rundo mužjak  
HR 10268 Riki mužjak  
HR 10269 Roki mužjak  
HR 10270 Runa ženka  
HR 10271 Rena ženka  
HR 10272 Rona ženka  

23.11.1992.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40496 Beba ženka  
HR 10165 Gara ženka  
HR 10166 Gora ženka  
HR 10167 Garica ženka  
HR 10168 Garo mužjak  
HR 10169 Garan mužjak  
HR 10170 Garić mužjak  

15.07.1992.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40181 Daca slika ženka  
HR 10084 Sokol slika mužjak  
HR 10085 Sem mužjak  
HR 10086 Sam mužjak  
HR 10087 Soni mužjak  
HR 10088 Seka slika ženka  

22.02.1992. BENKRO BROD
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40496 Beba ženka  
HR 10014 Dika mužjak  
HR 10015 Dunja ženka  
HR 10016 Dona ženka  
HR 10017 Dea ženka  

natragpovratak