Vinko Filipović

V. Nazora 57, Gačanci
32270 Županja
Hrvatska

moji psi:

 reg.broj  ch  imesortiraj uzlazno   spol   oštenjen   legala   HD   visina   težina   otac   majka 
HR 10287 Alf mužjak 02.04.1993. Soko Gara
HR 12321 Atos slika mužjak 11.11.2008. 5 Riki Cana
HR 12185 Azra slika ženka 01.07.2008. 2 Zoro Od Gazde Dina
HUR 41072 Beba ženka 20.05.2010. 2 Gamaraš Gruda
HR 11805 Cajka ženka 27.10.2004. 3 Zoro Od Gazde Citra
HR 11594 Citra slika ženka 03.11.2002. 1 Bonzo Dona
HR 10415 Đana ženka 19.10.1993. Sokol Sojka
HR 10413 Đimi mužjak 19.10.1993. Sokol Sojka
HUR 41068 CH-HR Gamaraš slika mužjak 11 . .
HR 12066 Gruda ženka 01.06.2007. 4 Atos Od Gazde Ena
HR 12522 Koška ženka 20.03.2011. 1 Mali Azra
JUR 40109 Lajka ženka 1 . .
JUR 40158 Nera ženka 1 . .
HUR 41158 Rea ženka 05.05.2013. 2 Gamaraš Dina
HUR 41156 Rina ženka 05.05.2013. 1 Gamaraš Dina
HR 12235 Rina Certisa slika ženka 22.11.2008. Simba Certisa Franka Certisa
HR 12212 Sajka ženka 16.06.2008. Riki Cajka
HR 12208 Sem mužjak 16.06.2008. Riki Cajka
JUR 40232 Sojka ženka 06.09.1990. 1 Džeki Lajka
HR 12211 Sojka ženka 16.06.2008. Riki Cajka
HR 12207 Sokol mužjak 16.06.2008. Riki Cajka

moj uzgoj:

11.10.2019.
otac: HR 12321 Atos slika mužjak  
majka: HUR 41156 Rina ženka  
HUR 41245 Snupi mužjak  
HUR 41246 Sokol mužjak  
HUR 41247 Seti mužjak  
HUR 41248 Sandokan mužjak  
HUR 41249 Simon mužjak  
HUR 41250 Stana ženka  
HUR 41251 Sojka ženka  

05.10.2015.
otac: HR 12321 Atos slika mužjak  
majka: HUR 41158 Rea ženka  
HUR 41211 Oman mužjak  
HUR 41212 Oki mužjak  
HUR 41213 Oto mužjak  
HUR 41214 Ogi ženka  
HUR 41215 Opra ženka  
HUR 41216 Olga ženka  
HUR 41217 Odi ženka  

25.05.2015.
otac: HUR 41068 CH-HR Gamaraš slika mužjak  
majka: HR 12522 Koška ženka  
HUR 41183 Tobi mužjak  
HUR 41184 Tošo mužjak  
HUR 41185 Tea ženka  
HUR 41186 Tinka ženka  
HUR 41187 Tina ženka  
HUR 41188 Tonka ženka  
HUR 41189 Tara ženka  

02.12.2014.
otac: HR 12321 Atos slika mužjak  
majka: HUR 41158 Rea ženka  
HUR 41172 Bingo mužjak  
HUR 41173 Bobi mužjak  
HUR 41174 Bond mužjak  
HUR 41175 Blek mužjak  
HUR 41176 Boj mužjak  
HUR 41177 Bela ženka  
HUR 41178 Bona ženka  

15.11.2014.
otac: HUR 41068 CH-HR Gamaraš slika mužjak  
majka: HR 12066 Gruda ženka  
HUR 41179 Galeb mužjak  
HUR 41180 Gema ženka  
HUR 41181 Gita ženka  
HUR 41182 Greta ženka  

12.09.2013.
otac: HR 12321 Atos slika mužjak  
majka: HUR 41072 Beba ženka  
HUR 41161 Prle mužjak  
HUR 41162 Pirgo mužjak  
HUR 41163 Pelka ženka  
HUR 41164 Pola ženka  
HUR 41165 Pivka ženka  
HUR 41166 Palaja ženka  
HUR 41167 Pera ženka  

02.09.2012.
otac: HR 12321 Atos slika mužjak  
majka: HUR 41072 Beba ženka  
HUR 41142 Tepko mužjak  
HUR 41143 Tošo mužjak  
HUR 41144 Trle mužjak  
HUR 41145 Tara ženka  
HUR 41146 Tea ženka  
HUR 41147 Tonka ženka  

11.08.2012.
otac: HUR 41068 CH-HR Gamaraš slika mužjak  
majka: HR 12066 Gruda ženka  
HUR 41136 Goran mužjak  
HUR 41137 Grga mužjak  
HUR 41138 Gavro mužjak  
HUR 41139 Golub mužjak  
HUR 41140 Goca ženka  
HUR 41141 Gara ženka  

28.09.2011.
otac: HUR 41068 CH-HR Gamaraš slika mužjak  
majka: HR 11805 Cajka ženka  
HUR 41127 Major mužjak  
HUR 41128 Murga mužjak  
HUR 41129 Mićo mužjak  
HUR 41130 Mućko mužjak  
HUR 41131 Miki mužjak  
HUR 41132 Mambo mužjak  
HUR 41133 Meri ženka  
HUR 41134 Mojca ženka  

22.09.2011.
otac: HUR 41068 CH-HR Gamaraš slika mužjak  
majka: HR 12066 Gruda ženka  
HUR 41119 CH-HR, CH-HR G Vir slika mužjak  
HUR 41120 Venda mužjak  
HUR 41121 Vibor mužjak  
HUR 41122 Vučko mužjak  
HUR 41123 Vera ženka  
HUR 41124 Viki ženka  
HUR 41125 Vidra ženka  
HUR 41126 Vilma ženka  

20.03.2011.
otac: HR 12044 Mali mužjak  
majka: HR 12185 Azra slika ženka  
HR 12518 Konpa mužjak  
HR 12519 Komša mužjak  
HR 12520 Kena mužjak  
HR 12521 Kemo mužjak  
HR 12522 Koška ženka  
HR 12523 Kika ženka  

23.09.2010.
otac: HUR 41068 CH-HR Gamaraš slika mužjak  
majka: HR 12185 Azra slika ženka  
HUR 41098 Gero mužjak  
HUR 41099 Geza mužjak  
HUR 41100 Gulo mužjak  
HUR 41101 Gela ženka  
HUR 41102 Gerta ženka  
HUR 41103 Goca ženka  

20.05.2010.
otac: HUR 41068 CH-HR Gamaraš slika mužjak  
majka: HR 12066 Gruda ženka  
HUR 41069 Brno mužjak  
HUR 41070 Brik mužjak  
HUR 41071 Bole mužjak  
HUR 41072 Beba ženka  
HUR 41073 Bela ženka  
HUR 41074 Bea ženka  
HUR 41075 Bira ženka  

05.04.2010.
otac: HUR 41068 CH-HR Gamaraš slika mužjak  
majka: HR 11805 Cajka ženka  
HUR 41076 Neno mužjak  
HUR 41077 Niki mužjak  
HUR 41078 Noki mužjak  
HUR 41079 Niko mužjak  
HUR 41080 Nera ženka  
HUR 41081 Nina ženka  
HUR 41082 Nena ženka  

16.06.2008.
otac: HR 11138 Riki slika mužjak  
majka: HR 11805 Cajka ženka  
HR 12206 Snupi mužjak  
HR 12207 Sokol mužjak  
HR 12208 Sem mužjak  
HR 12210 Sandokan mužjak  
HR 12211 Sojka ženka  
HR 12212 Sajka ženka  
HR 12213 Stana ženka  

27.10.2004.
otac: HR 11274 Zoro Od Gazde slika mužjak  
majka: HR 11594 Citra slika ženka  
HR 11800 Cigo mužjak  
HR 11801 Cane mužjak  
HR 11802 Cer mužjak  
HR 11803 Cole mužjak  
HR 11804 Cana slika ženka  
HR 11805 Cajka ženka  

27.05.1994.
otac: JUR 40189 Sokol mužjak  
majka: JUR 40158 Nera ženka  
HUR 40383 Epir mužjak  
HUR 40384 Ezop mužjak  
HUR 40385 Eti mužjak  
HUR 40386 Emanuel mužjak  
HUR 40387 Edi mužjak  
HUR 40388 Emir mužjak  
HUR 40389 Elvira ženka  

19.10.1993.
otac: JUR 40189 Sokol mužjak  
majka: JUR 40232 Sojka ženka  
HR 10412 Đeki mužjak  
HR 10413 Đimi mužjak  
HR 10414 Đina ženka  
HR 10415 Đana ženka  

06.09.1990.
otac: JUR 40159 Džeki mužjak  
majka: JUR 40109 Lajka ženka  
JUR 40232 Sojka ženka  

natragpovratak