Legla

1123 rezultata (921 - 930)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

11.11.1989.
otac: JUR 40130 Bobi mužjak  
majka: JUR 40137 Lujza ženka  
JUR 40180 Dado mužjak  
JUR 40181 Daca slika ženka  
JUR 40182 Dunja ženka  

16.10.1989.
otac: JUR 40130 Bobi mužjak  
majka: JUR 40140 Lola ženka  
JUR 40176 Ero mužjak  
JUR 40177 Eros mužjak  
JUR 40178 Emil mužjak  
JUR 40179 Ena slika ženka  

02.10.1989.
otac: JUR 40136 Bonzo slika mužjak  
majka: JUR 40139 Bulica ženka  
JUR 40170 Cera ženka  

19.09.1989.
otac: JUR 40008 Bundaš mužjak  
majka: JUR 40086 Megy ženka  
HUR 40319 Sara ženka  

19.09.1989.
otac: JUR 40008 Bundaš mužjak  
majka: neupisana Cvita ženka  
HUR 40316 Gavran mužjak  
HUR 40317 Garo mužjak  

10.08.1989.
otac: JUR 40065 Isak mužjak  
majka: JR 40370 HR-CH Wamia ženka  
JR 40455 HR-CH Janja ženka  

03.08.1989.
otac: JUR 40085 Moki mužjak  
majka: JUR 40036 Cana ženka  
JR 40473 Dark mužjak  

03.08.1989.
otac: JUR 40014 Cer mužjak  
majka: JR 40392 Blanka ženka  
JR 40481 Kuca ženka  
JR 40482 Kona ženka  

20.05.1989.
otac: JR 40309 Dimzi (Garo) mužjak  
majka: JR 40325 Tara ženka  
JR 40458 Klif mužjak  

17.05.1989.
otac: JUR 40006 Rundo mužjak  
majka: JR 40337 Alma ženka  
JUR 40124 Lena ženka  
JUR 40127 Lero mužjak  
JUR 40128 Leo mužjak  
JUR 40129 Laki mužjak  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››