Legla

1123 rezultata (841 - 850)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

24.09.1992.
otac: JR 40366 Wotan slika mužjak  
majka: JR 40500 Bea ženka  
HR 10141 Buba ženka  
HR 10142 Bura ženka  
HR 10143 Bonnie ženka  
HR 10144 Baby ženka  
HR 10145 Bela ženka  
HR 10146 Bur mužjak  

05.09.1992.
otac: JUR 40243 Madar mužjak  
majka: JR 40377 Črna Brodarska Cro ženka  
HR 10176 Kaj Brodarski mužjak  
HR 10177 Keki Brodarski mužjak  
HR 10178 Karas Brodarski mužjak  
HR 10179 Kora Brodarska ženka  
HR 10180 Kaja Brodarska ženka  
HR 10181 Kana Brodarska ženka  

15.08.1992.
otac: JR 40221 Alf mužjak  
majka: JR 40554 Bela ženka  
HR 10130 Nat mužjak  
HR 10131 Nero mužjak  
HR 10132 Nami ženka  
HR 10133 Nana ženka  
HR 10134 Nera ženka  

26.07.1992.
otac: JR 40391 Bujtor mužjak  
majka: JR 40027 Nora ženka  
HR 10129 Luka mužjak  

20.07.1992.
otac: JR 40391 Bujtor mužjak  
majka: JR 40026 Nina ženka  
HR 10110 Ero mužjak  
HR 10111 Ego mužjak  
HR 10112 Ela ženka  
HR 10113 Ema ženka  
HR 10114 Eta ženka  
HR 10115 Ena ženka  

15.07.1992.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40181 Daca slika ženka  
HR 10084 Sokol slika mužjak  
HR 10085 Sem mužjak  
HR 10086 Sam mužjak  
HR 10087 Soni mužjak  
HR 10088 Seka slika ženka  

12.07.1992.
otac: JR 40373 Eden Od Cunića mužjak  
majka: JR 40362 Lilly Jamadolska ženka  
HR 10124 Ken mužjak  
HR 10125 Kan mužjak  
HR 10126 Kora ženka  
HR 10127 Keri ženka  
HR 10128 Kelly ženka  

07.07.1992.
otac: JR 40431 Medo Brodarski mužjak  
majka: JUR 40035 Crna ženka  
HUR 40300 Careva Maza ženka  
HUR 40301 Crna Lola ženka  

05.07.1992.
otac: JUR 40015 Car mužjak  
majka: JR 40370 HR-CH Wamia ženka  
HR 10101 Kudrica ženka  
HR 10102 Korana ženka  
HR 10103 Kvrga ženka  
HR 10104 Kuglica ženka  
HR 10105 Koka ženka  

02.07.1992.
otac: JUR 40159 Džeki mužjak  
majka: JR 40091 Breza ženka  
HR 10089 Lipa ženka  
HR 10090 Lira ženka  
HR 10091 Lana ženka  
HR 10092 Luk mužjak  
HR 10093 Lim mužjak  
HR 10094 Limač mužjak  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››