Legla

1123 rezultata (71 - 80)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

08.06.2017. OD KOPRIVNICE
otac: HR 12633 CH-HR Čoban Od Gazde slika mužjak  
majka: HR 12919 Ines Od Gazde slika ženka  
HR 13150 Ares Od Koprivnice mužjak  
HR 13151 As Od Koprivnice mužjak  
HR 13152 Asi Od Koprivnice ženka  
HR 13153 Alka Od Koprivnice ženka  

05.06.2017. ĐAKOVAčKA
otac: HR 12911 CHM-HR, CH-HR Crazy-Carlos Certisa slika mužjak  
majka: HR 12941 Alina slika ženka  
HR 13128 Colt Đakovačka mužjak  
HR 13129 Chip Đakovačka mužjak  
HR 13130 Chep Đakovačka mužjak  
HR 13131 Carly Đakovačka ženka  
HR 13132 Crna Đakovačka ženka  
HR 13133 Cita Đakovačka ženka  
HR 13134 Cikla Đakovačka slika ženka  
HR 13135 Citra Đakovačka ženka  
HR 13136 C-Tara Đakovačka ženka  

01.06.2017. CERTISA
otac: HR 12116 CH-HR, CH-HR-V Aron Certisa slika mužjak  
majka: HR 12397 Cita slika ženka  
HR 13115 Lancelot Certisa mužjak  
HR 13116 Lucas Certisa mužjak  
HR 13117 La Reina Certisa ženka  
HR 13118 La Bamba Certisa ženka  
HR 13119 JCH POL Lavanda Certisa slika ženka  
HR 13120 Lota Certisa ženka  
HR 13121 Lilo Certisa ženka  

21.05.2017. OD GAZDE
otac: HR 12633 CH-HR Čoban Od Gazde slika mužjak  
majka: HR 12614 Buga ženka  
HR 13137 Rina Od Gazde slika ženka  
HR 13138 Rona Od Gazde ženka  

15.05.2017. AGRAMARVAT
otac: HR 12680 Agramarvat Eon mužjak  
majka: HR 12331 EU-CH 2011, CH-HR Zora slika ženka  
HR 13112 Agramarvat Kalnik mužjak  
HR 13113 Agramarvat Klek mužjak  
HR 13114 Agramarvat Koleda slika ženka  

12.04.2017. AGRAMARVAT
otac: HR 12680 Agramarvat Eon mužjak  
majka: HR 12380 Vila ženka  
HR 13101 Agramarvat Jan mužjak  
HR 13102 Agramarvat Jug mužjak  
HR 13103 Agramarvat Junak mužjak  
HR 13104 Agramarvat Jana ženka  
HR 13105 Agramarvat Jasna ženka  
HR 13106 Agramarvat Jela ženka  

10.04.2017. IZ TVRđAVICE
otac: HR 12750 CH-HR, JEU-CH 2014 Lord slika mužjak  
majka: HR 12475 CH-HR Fida Certisa slika ženka  
HR 13107 Kuštro Iz Tvrđavice mužjak  
HR 13108 King Iz Tvrđavice mužjak  
HR 13109 Kika Iz Tvrđavice ženka  
HR 13110 Kuštra Iz Tvrđavice ženka  
HR 13111 Kali Iz Tvrđavice ženka  

06.04.2017.
otac: neupisan mužjak  
majka: neupisana ženka  
HUR 41244 Kraljica Čikola slika ženka  

03.02.2017. CERTISA
otac: HR 12935 W-CH 2017 (BOB), EU-CH 2018, 2019, CHM-HR, CH-HR Airon slika mužjak  
majka: HR 12529 W-CH 2017, CH-HR, INT-CH Mala Certisa slika ženka  
HR 13095 Bruno Banani Certisa mužjak  
HR 13096 Bono Vox Certisa mužjak  
HR 13097 Betty Boop Certisa slika ženka  
HR 13098 JW-CH 2017 (BOS) Bella Certisa slika ženka  
HR 13099 Barbie Girl Certisa slika ženka  

19.01.2017.
otac: HR 12724 Mrgud Od Gazde mužjak  
majka: HR 12965 Dazzling Spirit Črni Angel ženka  
HR 13083 Krešimir mužjak  
HR 13084 Kan mužjak  
HR 13085 Koko slika mužjak  
HR 13086 Kupa ženka  
HR 13087 Korana ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››