Legla

1123 rezultata (771 - 780)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

27.12.1993.
otac: HR 10049 Rundo mužjak  
majka: JR 40582 Kora ženka  
HR 10497 Atila mužjak  
HR 10498 Astor mužjak  
HR 10499 Amos mužjak  
HR 10500 Alma ženka  
HR 10501 Ata ženka  
HR 10502 Astra ženka  

19.12.1993.
otac: JUR 40275 Ban slika mužjak  
majka: JUR 40268 Bula ženka  
HR 10476 Bobi mužjak  
HR 10477 Beg mužjak  
HR 10478 Bigo mužjak  
HR 10479 Beni mužjak  
HR 10480 Bena ženka  

17.12.1993.
otac: JUR 40275 Ban slika mužjak  
majka: JUR 40139 Bulica ženka  
HR 10472 Apač mužjak  
HR 10473 Aga mužjak  
HR 10474 Ada ženka  
HR 10475 Ani ženka  

10.12.1993.
otac: JUR 40276 Beg mužjak  
majka: JUR 40267 Beba ženka  
HR 10428 Leo mužjak  
HR 10429 Loki mužjak  
HR 10430 Lav mužjak  
HR 10431 Lola ženka  
HR 10432 Lela ženka  

04.12.1993.
otac: JR 40366 Wotan slika mužjak  
majka: JR 40455 HR-CH Janja ženka  
HR 10481 Cesar mužjak  
HR 10482 Cinkuš mužjak  
HR 10483 Cifra ženka  
HR 10484 Citra ženka  

30.11.1993.
otac: JUR 40275 Ban slika mužjak  
majka: HR 10013 Lela ženka  
HR 10446 Lin mužjak  
HR 10447 Lino mužjak  
HR 10448 Laki mužjak  
HR 10449 Laci mužjak  
HR 10450 Linda ženka  
HR 10451 Lila ženka  

24.11.1993.
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: JUR 40181 Daca slika ženka  
HR 10442 Nena ženka  
HR 10443 Nina ženka  
HR 10444 Neno mužjak  
HR 10445 Nino mužjak  

15.11.1993.
otac: JUR 40276 Beg mužjak  
majka: HR 10166 Gora ženka  
HR 10438 Garo mužjak  
HR 10439 Gidan mužjak  
HR 10440 Garica ženka  
HR 10441 Gara ženka  

06.11.1993.
otac: HUR 40315 HR-CH Bobi slika mužjak  
majka: HUR 40319 Sara ženka  
HR 10400 Čađa mužjak  
HR 10401 JW-CH, HR-CH Čiko slika mužjak  
HR 10402 Čigra ženka  
HR 10403 Čerga ženka  
HR 10404 Čoka ženka  
HUR 40445 Čoban mužjak  

04.11.1993.
otac: HUR 40315 HR-CH Bobi slika mužjak  
majka: HUR 40321 Laka ženka  
HR 10393 Grga mužjak  
HR 10394 Grin mužjak  
HR 10395 Grom mužjak  
HR 10396 Garo mužjak  
HR 10397 Gara ženka  
HR 10398 Gida ženka  
HR 10399 Gorda ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››