Legla

1123 rezultata (751 - 760)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

17.04.1994.
otac: JUR 40243 Madar mužjak  
majka: JR 40538 Fletna Brodarska ženka  
HR 10544 Žitar Brodarska mužjak  
HR 10545 Žibek Brodarska mužjak  
HR 10546 Žugi Brodarska mužjak  
HR 10547 Žic Brodarska mužjak  
HR 10548 Žuna Brodarska ženka  
HR 10549 Žarka Brodarska ženka  
HR 10550 Žuga Brodarska ženka  

17.04.1994.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: neupisana Ciga ženka  
HUR 40553 Cigo mužjak  

16.04.1994.
otac: JUR 40276 Beg mužjak  
majka: JUR 40496 Beba ženka  
HR 10567 Žana ženka  
HR 10568 Žita ženka  
HR 10569 Žeta ženka  

15.04.1994.
otac: JUR 40065 Isak mužjak  
majka: HR 10024 Jela Brodarska ženka  
HR 10540 Zrin Brodarska mužjak  
HR 10541 Zvrk Brodarska mužjak  
HR 10542 Zrinka Brodarska ženka  
HR 10543 Zrna Brodarska ženka  

14.04.1994.
otac: JUR 40276 Beg mužjak  
majka: HR 10016 Dona ženka  
HR 10563 Ceca ženka  
HR 10564 Cana ženka  
HR 10565 Cigo mužjak  
HR 10566 Cane mužjak  

13.04.1994.
otac: JUR 40065 Isak mužjak  
majka: HR 10029 Puca Brodarska ženka  
HR 10509 Tapi mužjak  
HR 10510 Tihi mužjak  
HR 10511 Tin mužjak  
HR 10512 Tisa ženka  
HR 10513 Tina ženka  
HR 10514 Tera ženka  
HR 10515 Tiha ženka  

12.04.1994.
otac: JUR 40243 Madar mužjak  
majka: JR 40092 Bura ženka  
HR 10551 Vir Brodarska mužjak  
HR 10552 Vis Brodarska mužjak  
HR 10553 Vidra Brodarska ženka  

11.04.1994.
otac: JR 40615 W-CH 1995 (BOB), INT-CH, HR-CH Grga slika mužjak  
majka: JR 40370 HR-CH Wamia ženka  
HR 10554 Kuna ženka  
HR 10555 King mužjak  
HR 10556 Kluk mužjak  
HR 10557 Kosjenc mužjak  

09.04.1994.
otac: JUR 40065 Isak mužjak  
majka: JR 40291 Gejša ženka  
HR 10522 Uran Brodarska mužjak  
HR 10523 Ujo Brodarska mužjak  
HR 10524 Uška Brodarska ženka  
HR 10525 Ura Brodarska ženka  

29.03.1994. CERTISA
otac: HUR 40315 HR-CH Bobi slika mužjak  
majka: HR 10186 Certica ženka  
HR 10533 Car Certisa mužjak  
HR 10534 Cezar Certisa mužjak  
HR 10535 Ciceron Certisa mužjak  
HR 10536 Ciklon Certisa mužjak  
HR 10537 Carica Certisa ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››