Legla

1123 rezultata (711 - 720)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

20.09.1994.
otac: JUR 40275 Ban slika mužjak  
majka: HUR 40309 Dina ženka  
HUR 40437 Kefko mužjak  
HUR 40438 Kudro mužjak  
HUR 40439 Kika ženka  

20.09.1994. COLONIA AURELIA CIBALE
otac: JUR 40202 HR-CH Garo mužjak  
majka: JR 40654 Dinka ženka  
HUR 40418 Cezar Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HUR 40419 Cigan Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HUR 40420 Crni Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HUR 40421 Ceca Colonia Aurelia Cibale ženka  
HUR 40422 Cajka Colonia Aurelia Cibale ženka  
HUR 40423 Cana Colonia Aurelia Cibale ženka  

13.09.1994.
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: HUR 40308 Sojka ženka  
HUR 40440 Grom mužjak  
HUR 40441 Grga mužjak  
HUR 40442 Gara ženka  
HUR 40443 Gela ženka  
HUR 40444 Gina ženka  

11.09.1994.
otac: JR 40313 Jablan mužjak  
majka: HR 10175 Amica Brodarska ženka  
HR 10677 Kay mužjak  
HR 10678 Ken mužjak  
HR 10679 King mužjak  
HR 10680 Keri mužjak  
HR 10681 Kedi mužjak  

06.09.1994.
otac: HUR 40315 HR-CH Bobi slika mužjak  
majka: HR 10100 Brita ženka  
HUR 40411 Ari mužjak  
HUR 40412 Aga mužjak  
HUR 40413 Aki mužjak  
HUR 40414 Astra ženka  
HUR 40415 Alka ženka  

03.09.1994. ĐAKOVO HRVATSKI OVčAR
otac: JUR 40183 Fil slika mužjak  
majka: HUR 40323 Mirna Sojka ženka  
HUR 40399 Mars Đakovo HO mužjak  
HUR 40400 Munja Đakovo HO ženka  
HUR 40401 Mila Đakovo HO ženka  
HUR 40402 Mina Đakovo HO ženka  
HUR 40403 Mila Đakovo HO ženka  
HUR 40404 Mela Đakovo HO ženka  

29.08.1994. ĐAKOVO HRVATSKI OVčAR
otac: JR 40615 W-CH 1995 (BOB), INT-CH, HR-CH Grga slika mužjak  
majka: HUR 40326 Sojka ženka  
HUR 40405 Sokol Đakovo HO mužjak  
HUR 40406 Stribor Đakovo HO mužjak  
HUR 40407 Slavonac Đakovo HO mužjak  
HUR 40408 Sjever Đakovo HO mužjak  
HUR 40409 Senta Đakovo HO ženka  
HUR 40410 Sana Đakovo HO ženka  

27.08.1994.
otac: HR 10084 Sokol slika mužjak  
majka: JUR 40134 Lajka ženka  
HUR 40416 Buga ženka  
HUR 40417 Bobi mužjak  

25.08.1994. ĐAKOVO HRVATSKI OVčAR
otac: JUR 40188 Soldo mužjak  
majka: HUR 40324 Slika ženka  
HUR 40390 Sandan Đakovo HO mužjak  
HUR 40391 Slap Đakovo HO mužjak  
HUR 40392 Srna Đakovo HO ženka  

20.08.1994. COLONIA AURELIA CIBALE
otac: JUR 40189 Sokol mužjak  
majka: HR 10063 Viktorija ženka  
HR 10660 Aga Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 10661 As Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 10662 Astor Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 10663 Atila Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 10664 Alba Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 10665 Alma Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 10666 Astra Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 10667 Aska Colonia Aurelia Cibale ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››