Legla

1123 rezultata (691 - 700)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

03.01.1995. OD NOVOG ZRINA
otac: JUR 40065 Isak mužjak  
majka: HR 10029 Puca Brodarska ženka  
HUR 40507 Bujtor Od Novog Zrina mužjak  
HUR 40508 Bunđi Od Novog Zrina mužjak  
HUR 40509 Brza Od Novog Zrina ženka  
HUR 40510 Breza Od Novog Zrina ženka  
HUR 40511 Bistra Od Novog Zrina ženka  

03.01.1995.
otac: JR 40410 Medo mužjak  
majka: JUR 40191 Sajka ženka  
HUR 40512 Garoš mužjak  
HUR 40513 Glena ženka  
HUR 40514 Glesi ženka  
HUR 40515 Gela ženka  
HUR 40516 Ginka ženka  
HUR 40517 Gonći ženka  

23.12.1994.
otac: JR 40615 W-CH 1995 (BOB), INT-CH, HR-CH Grga slika mužjak  
majka: JR 40624 Garica Brodarska ženka  
HR 10707 Val mužjak  
HR 10708 Vran mužjak  
HR 10709 Var mužjak  
HR 10710 Vuk mužjak  

14.12.1994.
otac: JUR 40275 Ban slika mužjak  
majka: HR 10306 Buba ženka  
HUR 40521 Fredi mužjak  
HUR 40522 Fido mužjak  
HUR 40523 Fani ženka  

13.12.1994.
otac: JR 40615 W-CH 1995 (BOB), INT-CH, HR-CH Grga slika mužjak  
majka: JR 40628 HR-CH Alka slika ženka  
HR 10701 Ari mužjak  
HR 10702 Arko mužjak  
HR 10703 Aja ženka  
HR 10704 Arka ženka  
HR 10705 Ava ženka  
HR 10706 Ajka ženka  

03.12.1994.
otac: JR 40615 W-CH 1995 (BOB), INT-CH, HR-CH Grga slika mužjak  
majka: HR 10021 Hela Brodarska ženka  
HR 10697 Biba ženka  
HR 10698 Beba ženka  
HR 10699 Boba ženka  
HR 10700 Buba ženka  

23.11.1994. CERTISA
otac: HUR 40316 Gavran mužjak  
majka: HR 10330 Tina ženka  
HUR 40467 Tigar Certisa mužjak  
HUR 40468 Toro Certisa mužjak  
HUR 40469 Tonči Certisa mužjak  
HUR 40470 Tigrica Certisa ženka  
HUR 40471 Tara Certisa ženka  
HUR 40472 Terica Certisa ženka  

19.11.1994.
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: HR 10040 Thelma ženka  
HR 10711 Ben mužjak  
HR 10712 Bob mužjak  
HR 10713 Bul mužjak  
HR 10714 Beba ženka  
HR 10715 Biba ženka  
HR 10716 JW-CH Bela ženka  

11.11.1994. OD NOVOG ZRINA
otac: JUR 40243 Madar mužjak  
majka: JR 40377 Črna Brodarska Cro ženka  
HUR 40476 Alkar Od Novog Zrina mužjak  
HUR 40477 Adi Od Novog Zrina mužjak  
HUR 40478 Alka Od Novog Zrina ženka  
HUR 40479 Ada Od Novog Zrina ženka  
HUR 40480 Amica Od Novog Zrina ženka  

08.11.1994.
otac: HR 10189 Cres mužjak  
majka: HR 10203 Čikola ženka  
HR 10688 Bihać mužjak  
HR 10689 Beliščanac mužjak  
HR 10690 Bistrinac mužjak  
HR 10691 Bistra ženka  
HR 10692 Brzica ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››