Legla

1123 rezultata (651 - 660)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

27.07.1995. ĐAKOVO HRVATSKI OVčAR
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: HR 10354 Madona Đakovo HO slika ženka  
HR 10783 Merkur Đakovo HO mužjak  
HR 10784 Maks Đakovo HO mužjak  
HR 10785 Mosor Đakovo HO mužjak  
HR 10786 Magnolija Đakovo HO ženka  
HR 10787 Mura Đakovo HO ženka  

24.07.1995.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: HR 10187 Cetina ženka  
HUR 40635 Knin mužjak  
HUR 40636 Kordun mužjak  
HUR 40637 Kozarac mužjak  
HUR 40638 Kosinj mužjak  
HUR 40639 Klanac mužjak  
HUR 40640 Korenica ženka  

24.07.1995. CERTISA
otac: HR 10401 JW-CH, HR-CH Čiko slika mužjak  
majka: HR 10329 Tonka ženka  
HUR 40641 Asko Certisa mužjak  
HUR 40642 Areklin Certisa mužjak  
HUR 40643 Agusto Certisa mužjak  
HUR 40644 Ava Certisa ženka  
HUR 40645 Alma Certisa ženka  
HUR 40646 Akna Certisa ženka  
HUR 40647 Adora Certisa ženka  

23.07.1995.
otac: HR 10189 Cres mužjak  
majka: HR 10027 Gidra Brodarska ženka  
HR 10769 Lino mužjak  
HR 10770 Lahor mužjak  
HR 10771 Lari mužjak  
HR 10772 Laki mužjak  
HR 10773 Lord mužjak  
HR 10774 Lana ženka  

22.07.1995.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: HR 10203 Čikola ženka  
HUR 40648 As mužjak  
HUR 40649 Ari mužjak  
HUR 40650 Aga mužjak  
HUR 40651 Ajša ženka  
HUR 40652 Astra ženka  
HUR 40653 Ara ženka  

19.07.1995. COLONIA AURELIA CIBALE
otac: HUR 40315 HR-CH Bobi slika mužjak  
majka: HR 10072 HR-CH Bonita ženka  
HUR 40654 Kan Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HUR 40655 Ken Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HUR 40656 Kron Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HUR 40657 Kono Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HUR 40658 Keni Colonia Aurelia Cibale ženka  
HUR 40659 Keti Colonia Aurelia Cibale ženka  
HUR 40660 HR-CH Kuna Colonia Aurelia Cibale ženka  

16.07.1995.
otac: JUR 40198 W-CH 1994 Garo slika mužjak  
majka: HR 10272 Rona ženka  
HR 10788 Car mužjak  
HR 10789 Crni mužjak  
HR 10790 Cigan mužjak  
HR 10791 Cica ženka  
HR 10792 Ceca ženka  
HR 10793 Cura ženka  
HR 10794 Ciga ženka  

15.07.1995.
otac: JR 40398 Kwin mužjak  
majka: neupisana Rea ženka  
HUR 40886 Vražji Huan mužjak  

09.07.1995.
otac: HR 10401 JW-CH, HR-CH Čiko slika mužjak  
majka: HR 10572 Šila ženka  
HR 10775 Cezar mužjak  
HR 10776 Cane mužjak  
HR 10777 Cera ženka  
HR 10778 Cura ženka  
HR 10779 Ceca ženka  

24.06.1995.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: JR 40469 Cikla ženka  
HUR 40629 Cret mužjak  
HUR 40630 Cerovac mužjak  
HUR 40631 Creta ženka  
HUR 40632 Cerovčanka ženka  
HUR 40633 Ciganka ženka  
HUR 40634 Cabuna ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››