Legla

1123 rezultata (601 - 610)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

20.09.1996. ĐAKOVO HRVATSKI OVčAR
otac: HUR 40315 HR-CH Bobi slika mužjak  
majka: HUR 40397 Cigica Đakovo HO ženka  
HUR 40860 Bagrem Đakovo HO mužjak  
HUR 40861 Brijest Đakovo HO mužjak  
HUR 40862 Balvan Đakovo HO mužjak  
HUR 40863 Breza Đakovo HO ženka  
HUR 40864 Bisa Đakovo HO ženka  

19.09.1996. BENKRO BROD
otac: HR 10711 Ben mužjak  
majka: HR 10088 Seka slika ženka  
HR 10884 Rundo Benkro Brod mužjak  
HR 10885 Roki Benkro Brod mužjak  
HR 10886 Riki Benkro Brod mužjak  
HR 10887 Rena Benkro Brod ženka  
HR 10888 Rina Benkro Brod ženka  
HR 10889 Runda Benkro Brod ženka  

06.09.1996.
otac: HR 10586 HR-CH, JW-CH, CHM-HR Cane mužjak  
majka: HR 10142 Bura ženka  
HUR 40846 Alma ženka  
HUR 40847 Ajka ženka  
HUR 40848 Ammi ženka  
HUR 40849 Aris mužjak  

20.08.1996.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: HR 10310 Fida ženka  
HUR 40852 Flok mužjak  
HUR 40853 Fin mužjak  
HUR 40854 Fema ženka  
HUR 40855 Flora ženka  
HUR 40856 Fina ženka  
HUR 40857 Foxsa ženka  

09.08.1996.
otac: HR 10711 Ben mužjak  
majka: HUR 40439 Kika ženka  
HUR 40821 Dev mužjak  
HUR 40822 Ded mužjak  
HUR 40823 Dino mužjak  
HUR 40824 Dona ženka  
HUR 40825 Diva ženka  
HUR 40826 Dina ženka  

30.07.1996. COLONIA AURELIA CIBALE
otac: HUR 40315 HR-CH Bobi slika mužjak  
majka: HR 10063 Viktorija ženka  
HUR 40835 Roki Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HUR 40836 Ringo Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HUR 40837 Riki Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HUR 40838 Ris Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HUR 40839 Robi Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HUR 40840 Rena Colonia Aurelia Cibale ženka  

28.07.1996. ALDATTO
otac: HR 10586 HR-CH, JW-CH, CHM-HR Cane mužjak  
majka: HR 10634 Anda ženka  
HUR 40827 Ledi Aldatto mužjak  
HUR 40828 Lori Aldatto mužjak  
HUR 40829 Leo Aldatto mužjak  
HUR 40830 Lado Aldatto mužjak  
HUR 40831 Lola Aldatto ženka  
HUR 40832 Lana Aldatto ženka  
HUR 40833 Linda Aldatto ženka  
HUR 40834 Lujza Aldatto ženka  

20.07.1996. HRSOVSKA
otac: JR 40347 Žad mužjak  
majka: JR 40562 Meli ženka  
HR 10878 Don Hrsovski mužjak  
HR 10879 Dik Hrsovski mužjak  
HR 10880 Dečko Hrsovski mužjak  
HR 10881 Dan Hrsovski mužjak  
HR 10882 Drina Hrsovska ženka  
HR 10883 Drava Hrsovska ženka  

10.07.1996.
otac: JUR 40195 Lido mužjak  
majka: HR 10488 Mari ženka  
HUR 40815 Đurđevak mužjak  
HUR 40816 Đurađ mužjak  
HUR 40817 Đurđica ženka  
HUR 40818 Đulijana ženka  
HUR 40819 Đina ženka  
HUR 40820 Đana ženka  

05.07.1996. ĐAKOVO HRVATSKI OVčAR
otac: JR 40615 W-CH 1995 (BOB), INT-CH, HR-CH Grga slika mužjak  
majka: HR 10354 Madona Đakovo HO slika ženka  
HR 10873 Gudan Đakovo HO mužjak  
HR 10874 Gidan Đakovo HO mužjak  
HR 10875 Godan Đakovo HO mužjak  
HR 10876 Gedan Đakovo HO mužjak  
HR 10877 Glorija Đakovo HO ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››