Legla

1123 rezultata (501 - 510)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

17.02.2000.
otac: HR 10850 W-CH, HR-CH Bonzo slika mužjak  
majka: HUR 40813 CHM-HR Ciga ženka  
HR 11260 Toro mužjak  
HR 11261 Toto mužjak  
HR 11262 Tmurni mužjak  
HR 11263 Tenk mužjak  
HR 11264 Tota slika ženka  
HR 11265 Tina ženka  
HR 11266 Tereza ženka  

15.01.2000.
otac: HR 10954 Dino slika mužjak  
majka: Ajka ženka  
HUR 41028 Nero mužjak  

25.12.1999. MEDAR
otac: HR 11259 Amos I mužjak  
majka: HR 10518 Rona ženka  
HR 11331 Una Od Medara slika ženka  

10.12.1999. CERTISA
otac: HR 11059 CHM-HR Cer Certisa mužjak  
majka: HR 11064 HR-CH Dina Certisa slika ženka  
HR 11245 Lari Certisa mužjak  
HR 11246 Lin Certisa mužjak  
HR 11247 Lajka Certisa ženka  
HR 11248 Lina Certisa ženka  
HR 11249 Lora Certisa ženka  
HR 11250 Lili Certisa ženka  

08.11.1999.
otac: HR 10684 Tar mužjak  
majka: HR 11044 Rita Benkro Brod ženka  
HR 11240 Lux mužjak  
HR 11241 Lori ženka  
HR 11242 Lajka ženka  
HR 11243 Lea ženka  
HR 11244 Lila ženka  

24.10.1999. CERTISA
otac: HR 10401 JW-CH, HR-CH Čiko slika mužjak  
majka: HUR 40447 W-CH 1995 Janja ženka  
HR 11233 Kudrov Certisa mužjak  
HR 11234 Kuso Certisa mužjak  
HR 11235 Klen Certisa mužjak  
HR 11236 Kusa Certisa slika ženka  
HR 11237 Kudra Certisa ženka  

01.10.1999.
otac: HR 10586 HR-CH, JW-CH, CHM-HR Cane mužjak  
majka: HUR 40361 HR-CH, CHM-HR Ramona slika ženka  
HUR 40986 Grom mužjak  
HUR 40987 Garov mužjak  
HUR 40988 Gavran mužjak  
HUR 40989 Gora ženka  
HUR 40990 Gorica ženka  
HUR 40991 Gera ženka  

15.09.1999.
otac: HR 10044 HR-CH Capan slika mužjak  
majka: HR 10134 Nera ženka  
HR 11226 Ciba ženka  
HR 11227 Cika ženka  
HR 11228 Cila ženka  

17.08.1999. CERTISA
otac: HUR 40898 Mali slika mužjak  
majka: HUR 40896 Bula ženka  
HR 11229 Mars Certisa mužjak  
HR 11230 Mali Certisa mužjak  
HR 11231 SAR team World CH 2005, Agility team World CH 2006 Miška Certisa slika ženka  
HR 11232 Mala Certisa slika ženka  

05.08.1999. OD VUKOVIćA
otac: JR 40533 Franj Brodarski mužjak  
majka: HR 10364 Vuka ženka  
HR 11238 Ciklon Od Vukovića mužjak  
HR 11239 Cia Od Vukovića ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››