Legla

1123 rezultata (471 - 480)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

21.06.2001.
otac: HR 10816 HR-CH Ked Benkro Brod slika mužjak  
majka: HR 11264 Tota slika ženka  
HR 11399 Ban mužjak  
HR 11400 Ben mužjak  
HR 11401 Bos mužjak  
HR 11402 Brik mužjak  
HR 11403 Bela ženka  
HR 11404 Besi ženka  

20.05.2001.
otac: HR 10401 JW-CH, HR-CH Čiko slika mužjak  
majka: HR 10811 Nela Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 11381 Ari Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11382 Astor Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11383 Aron Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11384 Aga Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11385 Azra Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 11386 Arka Colonia Aurelia Cibale ženka  

13.05.2001. OD GAZDE
otac: HR 10850 W-CH, HR-CH Bonzo slika mužjak  
majka: HUR 40926 Gruda ženka  
HR 11376 Atos Od Gazde slika mužjak  
HR 11377 Arap Od Gazde mužjak  
HR 11378 Apaš Od Gazde mužjak  
HR 11379 Alka Od Gazde ženka  
HR 11380 Aida Od Gazde ženka  

04.05.2001.
otac: HR 10401 JW-CH, HR-CH Čiko slika mužjak  
majka: HR 10957 Dina ženka  
HR 11393 Miki mužjak  
HR 11394 Miško slika mužjak  
HR 11395 Mrki mužjak  
HR 11396 Medo mužjak  
HR 11397 Majza ženka  
HR 11398 Mura ženka  

01.05.2001. BENKRO BROD
otac: HR 11053 Ben Benkro Brod slika mužjak  
majka: HR 11144 Lila ženka  
HR 11371 Bigo Benkro Brod mužjak  
HR 11372 Bonzo Benkro Brod mužjak  
HR 11373 Bobi Benkro Brod mužjak  
HR 11374 Beni Benkro Brod mužjak  
HR 11375 Beba Benkro Brod ženka  

01.05.2001.
otac: HR 10200 Črni mužjak  
majka: HR 10645 Berda ženka  
HR 11361 Bundaš mužjak  
HR 11362 Brina ženka  
HR 11363 Borza ženka  
HR 11364 Besi ženka  

27.04.2001. OD GAZDE
otac: HUR 40803 CHM-HR Brik slika mužjak  
majka: HUR 40813 CHM-HR Ciga ženka  
HR 11387 Ringo Od Gazde mužjak  
HR 11388 Rundo Od Gazde slika mužjak  
HR 11389 Rajna Od Gazde ženka  
HR 11390 Ramona Od Gazde ženka  
HR 11391 Rea Od Gazde ženka  
HR 11392 Ria Od Gazde ženka  

09.04.2001.
otac: HR 10044 HR-CH Capan slika mužjak  
majka: HR 10134 Nera ženka  
HR 11365 Đeri mužjak  
HR 11366 Đo mužjak  
HR 11367 Đek mužjak  
HR 11368 Đina ženka  
HR 11369 Đuli ženka  
HR 11370 Đema ženka  

12.03.2001. COLONIA AURELIA CIBALE
otac: HR 10433 JW-CH Jan slika mužjak  
majka: HR 11219 Lea Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 11430 Ben Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11431 Bor Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11432 Borka Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 11433 Bara Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 11434 Belka Colonia Aurelia Cibale ženka  

07.02.2001. CERTISA
otac: HR 10401 JW-CH, HR-CH Čiko slika mužjak  
majka: HUR 40447 W-CH 1995 Janja ženka  
HR 11346 Orkan Certisa mužjak  
HR 11347 Okan Certisa mužjak  
HR 11348 Oki Certisa mužjak  
HR 11349 Ogi Certisa slika mužjak  
HR 11350 Ori Certisa mužjak  
HR 11351 Orka Certisa ženka  
HR 11352 Olga Certisa ženka  
HR 11353 Oliva Certisa ženka  
HR 11354 Omega Certisa ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››