Legla

1123 rezultata (461 - 470)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

06.11.2001. CERTISA
otac: HR 10850 W-CH, HR-CH Bonzo slika mužjak  
majka: HR 10857 CHM-HR Cikla Certisa slika ženka  
HR 11448 Cer Certisa mužjak  
HR 11449 Cigo Certisa mužjak  
HR 11450 Ciga Certisa ženka  
HR 11451 Cita Certisa ženka  
HR 11452 Ceca Certisa ženka  
HR 11453 Carica Certisa ženka  
HR 11454 Curica Certisa ženka  

25.10.2001.
otac: HR 10850 W-CH, HR-CH Bonzo slika mužjak  
majka: HUR 40969 Dona ženka  
HR 11467 Ban mužjak  
HR 11468 Brik mužjak  
HR 11469 Bara ženka  
HR 11470 Beba ženka  
HR 11471 Beki ženka  
HR 11472 Bera ženka  

10.10.2001.
otac: HR 10816 HR-CH Ked Benkro Brod slika mužjak  
majka: HR 11250 Lili Certisa ženka  
HR 11441 As mužjak  
HR 11442 Ari mužjak  
HR 11443 Aki mužjak  
HR 11444 Aron mužjak  
HR 11445 Aris mužjak  
HR 11446 Aja ženka  
HR 11447 Asja ženka  

22.09.2001. KOSTROMAN
otac: HUR 40898 Mali slika mužjak  
majka: HR 11256 Venka Certisa ženka  
HR 11461 Garo Kostroman mužjak  
HR 11462 Gazda Kostroman mužjak  
HR 11463 Gora Kostroman ženka  
HR 11464 Garica Kostroman ženka  
HR 11465 Greta Kostroman ženka  

25.08.2001. CERTISA
otac: HR 10850 W-CH, HR-CH Bonzo slika mužjak  
majka: HR 11007 HR-CH Kora Certisa ženka  
HR 11435 Alan Certisa mužjak  
HR 11436 Agi Certisa slika mužjak  
HR 11437 Aron Certisa mužjak  
HR 11438 Amal Certisa slika mužjak  
HR 11439 Ari Certisa mužjak  
HR 11440 Alisa Certisa ženka  

09.08.2001. CERTISA
otac: HR 10401 JW-CH, HR-CH Čiko slika mužjak  
majka: HR 11064 HR-CH Dina Certisa slika ženka  
HR 11423 Bobi Certisa mužjak  
HR 11424 Ben Certisa mužjak  
HR 11425 Brik Certisa mužjak  
HR 11426 Beba Certisa ženka  
HR 11427 Biba Certisa ženka  
HR 11428 Bisa Certisa ženka  
HR 11429 Bobica Certisa ženka  

01.08.2001. COLONIA AURELIA CIBALE
otac: HR 11057 INT-CH, HR-CH Crni Certisa slika mužjak  
majka: HR 11218 Lana Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 11411 Dok Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11412 Dingo Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11413 Dara Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 11414 Dora Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 11415 Dona Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 11416 Divna Colonia Aurelia Cibale ženka  

30.07.2001.
otac: HUR 40898 Mali slika mužjak  
majka: HR 11168 Ena Certisa ženka  
HR 11405 Bobi mužjak  
HR 11406 Bundaš mužjak  
HR 11407 Ben mužjak  
HR 11408 Biserka ženka  
HR 11409 Beba ženka  
HR 11410 Bara ženka  

16.07.2001. OD GAZDE
otac: HUR 40803 CHM-HR Brik slika mužjak  
majka: HUR 40813 CHM-HR Ciga ženka  
HR 11417 Vulkan Od Gazde mužjak  
HR 11418 Vidra Od Gazde ženka  
HR 11419 Vera Od Gazde ženka  
HR 11420 Vana Od Gazde ženka  
HR 11421 Vinka Od Gazde ženka  
HR 11422 Vanda Od Gazde ženka  

10.07.2001.
otac: HR 10586 HR-CH, JW-CH, CHM-HR Cane mužjak  
majka: HR 10363 Vidra ženka  
HUR 41007 Sam mužjak  
HUR 41008 Skok mužjak  
HUR 41009 Stari mužjak  
HUR 41010 Sila ženka  
HUR 41011 Suza ženka  
HUR 41012 Slava ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››