Legla

1123 rezultata (411 - 420)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

16.11.2003. BARTOLOVI DVORI
otac: HR 11274 Zoro Od Gazde slika mužjak  
majka: HUR 40880 Ena Certisa slika ženka  
HR 11684 Happy Bartolovi Dvori slika ženka  
HR 11685 Hit Bartolovi Dvori mužjak  
HR 11686 Hop Bartolovi Dvori mužjak  
HR 11687 Hit Bartolovi Dvori mužjak  

02.11.2003.
otac: HR 11057 INT-CH, HR-CH Crni Certisa slika mužjak  
majka: HR 11184 Tonka Od Vranih Bisera ženka  
HR 11662 Anja ženka  
HR 11663 Ajaks mužjak  
HR 11664 Adam mužjak  
HR 11665 Aron mužjak  
HR 11666 Astor slika mužjak  

02.11.2003.
otac: HR 10401 JW-CH, HR-CH Čiko slika mužjak  
majka: HR 10957 Dina ženka  
HR 11667 Grudan mužjak  
HR 11668 Garo mužjak  
HR 11669 Grga mužjak  
HR 11670 Garica ženka  
HR 11671 Gara ženka  

19.10.2003. CERTISA
otac: HR 11057 INT-CH, HR-CH Crni Certisa slika mužjak  
majka: HR 11546 HR-CH Linda Certisa slika ženka  
HR 11672 Riko Certisa mužjak  
HR 11673 Riki Certisa mužjak  
HR 11674 Roko Certisa mužjak  
HR 11675 Ringo Certisa mužjak  
HR 11676 Rina Certisa ženka  
HR 11677 Rea Certisa ženka  

17.10.2003. SLAVONSKI BROD
otac: HR 10650 Bača slika mužjak  
majka: HR 11183 Tera Od Vranih Bisera ženka  
HR 11811 Ćiro Slavonski Brod mužjak  

03.09.2003. BROD NA SAVI
otac: HR 11057 INT-CH, HR-CH Crni Certisa slika mužjak  
majka: HR 11357 W-CH 2003, HR-CH Pipica Slavonski Brod slika ženka  
HR 11653 Medo Brod Na Savi mužjak  
HR 11654 Mrga Brod Na Savi mužjak  
HR 11655 Mrki Brod Na Savi mužjak  

11.08.2003. COLONIA AURELIA CIBALE
otac: HR 11057 INT-CH, HR-CH Crni Certisa slika mužjak  
majka: HR 11218 Lana Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 11656 Đimi Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11657 Đoni Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11658 Đeki Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11659 Đeri Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11660 Đigi Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11661 CHM-HR, HR-CH Đana Colonia Aurelia Cibale slika ženka  

02.08.2003. OD GAZDE
otac: HR 11274 Zoro Od Gazde slika mužjak  
majka: HR 11086 CHM-HR Bina ženka  
HR 11678 EU-CH, W-CH, CH-HR Enrique Od Gazde slika mužjak  
HR 11679 Emanuel Od Gazde mužjak  
HR 11680 Edmundo Od Gazde mužjak  
HR 11681 Ema Od Gazde ženka  
HR 11682 Ena Od Gazde ženka  
HR 11683 Emili Od Gazde ženka  

13.07.2003. BENKRO BROD
otac: HR 11321 Don Benkro Brod mužjak  
majka: HR 11311 Alka ženka  
HR 11647 Zana Benkro Brod ženka  
HR 11648 Zeka Benkro Brod ženka  
HR 11649 Ziki Benkro Brod mužjak  
HR 11650 Zile Benkro Brod mužjak  
HR 11651 Zan Benkro Brod mužjak  
HR 11652 Zoro Benkro Brod mužjak  

02.07.2003. BENKRO BROD
otac: HR 11321 Don Benkro Brod mužjak  
majka: HR 10887 Rena Benkro Brod ženka  
HR 11641 Ena Benkro Brod ženka  
HR 11642 Elvis Benkro Brod mužjak  
HR 11643 Erko Benkro Brod mužjak  
HR 11644 Emi Benkro Brod mužjak  
HR 11645 Ero Benkro Brod mužjak  
HR 11646 Eki Benkro Brod mužjak  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››