Legla

1123 rezultata (331 - 340)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

20.10.2006. BROD NA SAVI
otac: HR 11138 Riki slika mužjak  
majka: HR 11357 W-CH 2003, HR-CH Pipica Slavonski Brod slika ženka  
HR 11992 Garo Brod Na Savi mužjak  
HR 11993 Garica Brod Na Savi ženka  
HR 11994 Gagica Brod Na Savi ženka  
HR 11995 Gogica Brod Na Savi ženka  
HR 11996 Gara Brod Na Savi ženka  
HR 11997 Goga Brod Na Savi ženka  

14.10.2006.
otac: HUR 40999 Đerek Od Gazde slika mužjak  
majka: HUR 41017 Ela ženka  
HUR 41061 Vižlja ženka  

14.08.2006.
otac: HR 11234 Kuso Certisa mužjak  
majka: HR 10768 Mala Đakovo HO ženka  
HUR 41062 Seka ženka  

05.08.2006.
otac: HR 11731 Boy Bartolovi Dvori slika mužjak  
majka: HR 11710 W-CH Čuna Slavonski Brod slika ženka  
HR 11976 Zoro mužjak  
HR 11977 Zorka ženka  
HR 11978 Zita ženka  
HR 11979 Zana ženka  

27.06.2006.
otac: HR 11376 Atos Od Gazde slika mužjak  
majka: HUR 41015 Eta ženka  
HR 11969 Dik mužjak  
HR 11970 Don mužjak  
HR 11971 Dok mužjak  
HR 11972 Dina ženka  
HR 11973 Dona ženka  
HR 11974 Diva ženka  
HR 11975 Divna ženka  

11.06.2006. CERTISA
otac: HR 11695 JEU-CH, CHM-HR Neron Certisa slika mužjak  
majka: HR 11329 CHM-HR Alma slika ženka  
HR 11964 Niko Certisa slika mužjak  
HR 11965 Nik Certisa mužjak  
HR 11966 Nela Certisa ženka  
HR 11967 Nera Certisa ženka  
HR 11968 Nina Certisa ženka  

20.05.2006. COLONIA AURELIA CIBALE
otac: HR 11441 As mužjak  
majka: HR 11558 Ota ženka  
HR 11957 Ron Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11958 Rik Colonia Aurelia Cibale mužjak  
HR 11959 Rita Colonia Aurelia Cibale slika ženka  
HR 11960 Rona Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 11961 CH-HR Rea Colonia Aurelia Cibale slika ženka  
HR 11962 Rena Colonia Aurelia Cibale ženka  
HR 11963 Rama Colonia Aurelia Cibale ženka  

16.05.2006. SLAVONSKI BROD
otac: HR 11340 Atos slika mužjak  
majka: HR 11182 CH-HR, CH-V-HR Tena Od Vranih Bisera slika ženka  
HR 11952 Tvrtko 1. Pl. Slavonski Brod slika mužjak  
HR 11953 Tunja Slavonski Brod mužjak  
HR 11954 Tonča Slavonski Brod mužjak  
HR 11955 Teuta Slavonski Brod ženka  
HR 11956 Tamara Slavonski Brod ženka  

15.04.2006. CON MAIGE
otac: HR 11718 SLO-CH Mawlch Grom slika mužjak  
majka: HR 11231 SAR team World CH 2005, Agility team World CH 2006 Miška Certisa slika ženka  
HR 11949 Kiša Con Maige slika ženka  
HR 11950 Kaj Con Maige slika mužjak  
HR 11951 Kal Con Maige slika mužjak  

17.03.2006. TAKKUTUKAN
otac: HR 11165 W-CH 2002 (BOB), INT-CH, HR-CH, SLO-CH, NL-CH Edo Certisa slika mužjak  
majka: HR 11485 FIN-CH, NORDW 2005 Severina Slavonski Brod slika ženka  
FIN 24285/06 Takkutukan Elämänilo ženka  
FIN 24286/06 Takkutukan Eliksiiri slika mužjak  
FIN 24287/06 Takkutukan Elosalama mužjak  
FIN 24287/06 Takkutukan Elämäonlaiffii mužjak  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››