Legla

1123 rezultata (281 - 290)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

04.09.2008. VILJEVO
otac: HR 11777 Lugar Slavonski Brod slika mužjak  
majka: HUR 41045 Garica ženka  
HR 12227 Aga Viljevo mužjak  
HR 12228 Alas Viljevo mužjak  
HR 12229 Apa Viljevo mužjak  
HR 12230 Atar Viljevo mužjak  
HR 12231 Aba Viljevo ženka  
HR 12232 Alka Viljevo ženka  

15.08.2008. BENKRO BROD
otac: HR 11642 Elvis Benkro Brod mužjak  
majka: HR 11829 Ciga Benkro Brod ženka  
HR 12221 Primo Benkro Brod mužjak  
HR 12222 Pepe Benkro Brod mužjak  
HR 12223 Perry Benkro Brod mužjak  

31.07.2008. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HR 11486 Din Biseri Slavonije slika mužjak  
majka: HR 11778 Lipa Slavonski Brod slika ženka  
HR 12196 Lari Ljupkovi Tornjaci mužjak  
HR 12197 Laki Ljupkovi Tornjaci mužjak  
HR 12198 Lepi Ljupkovi Tornjaci mužjak  
HR 12199 Luks Ljupkovi Tornjaci mužjak  
HR 12200 Lana Ljupkovi Tornjaci ženka  
HR 12201 Lara Ljupkovi Tornjaci ženka  

02.07.2008. CERTISA
otac: HR 11883 JW-CH 2006 Hugo Certisa slika mužjak  
majka: HR 11546 HR-CH Linda Certisa slika ženka  
HR 12202 Riki Certisa mužjak  
HR 12203 Rok Certisa mužjak  
HR 12204 Rundo Certisa mužjak  
HR 12205 Rozi Certisa ženka  

01.07.2008.
otac: HR 11274 Zoro Od Gazde slika mužjak  
majka: HR 12004 Dina ženka  
HR 12179 Amor mužjak  
HR 12180 Aga mužjak  
HR 12181 Alan mužjak  
HR 12182 Alma ženka  
HR 12183 Alka ženka  
HR 12184 Ada ženka  
HR 12185 Azra slika ženka  
HR 12186 Ava ženka  

18.06.2008. OD PITAVA
otac: HR 11538 Potjen Slavonski Brod slika mužjak  
majka: HR 11919 CHM-HR, SLO-JCH Ajiram Alli Bura ženka  
HR 12187 Baltazar Od Pitava mužjak  
HR 12188 Bartol Od Pitava mužjak  
HR 12189 Bruno Od Pitava mužjak  
HR 12190 Borna Od Pitava mužjak  
HR 12191 Boromir Od Pitava mužjak  
HR 12192 Burin Od Pitava mužjak  
HR 12193 Blaž Od Pitava slika mužjak  
HR 12194 Bira Od Pitava ženka  
HR 12195 Biska Od Pitava ženka  

17.06.2008.
otac: neupisan Garo mužjak  
majka: neupisana Goga ženka  
HUR 41135 Luna ženka  

16.06.2008.
otac: HR 11952 Tvrtko 1. Pl. Slavonski Brod slika mužjak  
majka: HUR 41046 Korana slika ženka  
HR 12173 Astor mužjak  
HR 12174 Atos mužjak  
HR 12175 JW-CH 2009, JCH-SVK Archi slika mužjak  
HR 12176 Ajax slika mužjak  
HR 12177 Alf mužjak  
HR 12178 Alba ženka  

16.06.2008.
otac: HR 11138 Riki slika mužjak  
majka: HR 11805 Cajka ženka  
HR 12206 Snupi mužjak  
HR 12207 Sokol mužjak  
HR 12208 Sem mužjak  
HR 12210 Sandokan mužjak  
HR 12211 Sojka ženka  
HR 12212 Sajka ženka  
HR 12213 Stana ženka  

29.05.2008. BENKRO BROD
otac: HR 11642 Elvis Benkro Brod mužjak  
majka: HR 11995 Gogica Brod Na Savi ženka  
HR 12167 Garo Benkro Brod mužjak  
HR 12168 Gogo Benkro Brod mužjak  
HR 12169 Gero Benkro Brod mužjak  
HR 12170 Garica Benkro Brod ženka  
HR 12171 Gara Benkro Brod ženka  
HR 12172 Gana Benkro Brod ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››