Legla

1123 rezultata (141 - 150)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

23.07.2014.
otac: HR 11986 CH-HR Ajiram Alli Car mužjak  
majka: HR 11961 CH-HR Rea Colonia Aurelia Cibale slika ženka  
HR 12823 Rex mužjak  
HR 12824 Roki mužjak  
HR 12825 Rambo mužjak  
HR 12826 Rea ženka  
HR 12827 Rita ženka  
HR 12828 Roxy ženka  

08.07.2014. AGRAMARVAT
otac: HR 11757 CH-HR Ran slika mužjak  
majka: HR 12380 Vila ženka  
HR 12816 Agramarvat Fakin mužjak  
HR 12817 Agramarvat Fala ženka  

10.05.2014.
otac: HR 12215 Tim mužjak  
majka: HR 12422 Gruda ženka  
HR 12810 Bero mužjak  
HR 12811 Bicko mužjak  
HR 12812 Bačo mužjak  
HR 12813 Bela ženka  
HR 12814 Buba ženka  
HR 12815 Branka ženka  

27.04.2014. CERTISA
otac: HR 12116 CH-HR, CH-HR-V Aron Certisa slika mužjak  
majka: HR 12397 Cita slika ženka  
HR 12801 Rex Certisa mužjak  
HR 12802 Rio Certisa slika mužjak  
HR 12803 Rony Certisa mužjak  
HR 12804 Ringo Certisa mužjak  
HR 12805 Ria Certisa slika ženka  
HR 12806 Rita Certisa slika ženka  
HR 12807 Ruth Certisa slika ženka  

13.04.2014. MAWLCH
otac: HR 12601 Mawlch Rum mužjak  
majka: HR 11948 Mawlch Shay slika ženka  
HR 12808 Mawlch Joey slika mužjak  
HR 12809 Mawlch Juju slika mužjak  

29.03.2014. AGRAMARVAT
otac: HR 11757 CH-HR Ran slika mužjak  
majka: HR 12413 Vrana ženka  
HR 12797 Agramarvat Fin mužjak  
HR 12798 Agramarvat Fran mužjak  
HR 12799 Agramarvat Fina ženka  
HR 12800 Agramarvat Fora ženka  

15.03.2014.
otac: HR 12525 Maks Certisa slika mužjak  
majka: HR 12270 CH-HR Buga slika ženka  
HR 12788 Garo mužjak  
HR 12789 Grom mužjak  
HR 12790 Grga mužjak  

12.03.2014. IZ TVRđAVICE
otac: HR 12116 CH-HR, CH-HR-V Aron Certisa slika mužjak  
majka: HR 12475 CH-HR Fida Certisa slika ženka  
HR 12791 Garo Iz Tvrđavice mužjak  
HR 12792 Gile Iz Tvrđavice mužjak  
HR 12793 Greta Iz Tvrđavice ženka  
HR 12794 CHM-HR, CH-HR Garica Iz Tvrđavice ženka  
HR 12795 JW-CH 2015 Gruda Iz Tvrđavice ženka  
HR 12796 Gina Iz Tvrđavice ženka  

04.02.2014. CERTISA
otac: HR 12593 Leo Certisa slika mužjak  
majka: HR 11938 CH-HR, INT-CH, EU-CH 2008, W-CH 2009 Greta Od Gazde slika ženka  
HR 12784 Happy Certisa ženka  

21.01.2014. AJIRAM ALLI
otac: HR 11917 CHM-HR Ajiram Alli Bundi slika mužjak  
majka: HUR 41066 CHM-HR Brza slika ženka  
HR 12785 Ajiram Alli Kan mužjak  
HR 12786 Ajiram Alli Kaj mužjak  
HR 12787 CHM-HR Ajiram Alli Kira ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››