Legla

1123 rezultata (1041 - 1050)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

otac: neupisan Cigan mužjak  
majka: JUR 40036 Cana ženka  
neupisan Sokol mužjak  

otac: neupisan Aro mužjak  
majka: neupisana Bisa ženka  
neupisana Kudra ženka  

otac: neupisan Gavran mužjak  
majka: neupisana Đudi ženka  
JUR 40115 Cile mužjak  

otac: neupisan Bugar mužjak  
majka: neupisana Gara ženka  
JUR 40004 Cigo mužjak  

otac: neupisan Mostar mužjak  
majka: neupisana Bisa ženka  
JUR 40002 Biserka ženka  

otac: neupisan Grom mužjak  
majka: neupisana Gela ženka  
JUR 40005 Gara ženka  

otac: JR Sp 171 INT-CH, YU-CH Gidan slika mužjak  
majka: JR 40157 Grlica ženka  
JR 40273 Dika ženka  
JR 40274 Diva ženka  

otac: JR 40034 Matko mužjak  
majka: JR 40032 Dragica ženka  
JR 40038 Dugan mužjak  

otac: JR 40027 Runaš mužjak  
majka: JR 40030 Milka ženka  
JR 40033 Matica ženka  
JR 40034 Matko mužjak  

otac: JR 40029 Kudrov mužjak  
majka: JR 40028 Draga ženka  
JR 40031 Draginič mužjak  
JR 40032 Dragica ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››