Legla

1123 rezultata (1031 - 1040)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

otac: JUR 40008 Bundaš mužjak  
majka: JR 40001 Cana ženka  
neupisana Bara ženka  
JUR 40069 Rok mužjak  
JUR 40071 Raf mužjak  
JUR 40076 Rena ženka  

otac: JR 40258 YU-CH Satan slika mužjak  
majka: JR 40285 YU-CH Dona ženka  
JR 40321 YU-CH Dotana Negra ženka  
JR 40322 Dina ženka  

otac: JUR 40115 Cile mužjak  
majka: neupisana Kudra ženka  
neupisan Mrki mužjak  

otac: neupisan Sokol mužjak  
majka: neupisana Cajka ženka  
neupisana Bura ženka  

otac: neupisan Bego mužjak  
majka: neupisana Bara ženka  
neupisan Grom mužjak  

otac: neupisan Bujtar mužjak  
majka: neupisana Bujda ženka  
neupisana Kudra I ženka  

otac: neupisan Grom mužjak  
majka: JR Sp 100 Geša ženka  
neupisana Bujda ženka  

otac: neupisan Gidan mužjak  
majka: JR Sp 172 Ovčica ženka  
neupisan Bujtar mužjak  

otac: JUR 40034 Crni mužjak  
majka: neupisana Milka ženka  
neupisan Bego mužjak  

otac: neupisan Grom mužjak  
majka: neupisana Ciga ženka  
neupisana Cajka ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››