Legla

1123 rezultata (1011 - 1020)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

16.11.1953.
otac: JR Sp 13 Rigo I slika mužjak  
majka: Drenka ženka  
Nera slika ženka  

otac: JUR 40007 Cigo mužjak  
majka: JUR 40009 Sojka ženka  
neupisana Kora ženka  
JUR 40077 Javor mužjak  
JUR 40079 Jola ženka  

otac: JUR 40197 Grom mužjak  
majka: JR Sp 65 Gruda ženka  
JUR 40008 Bundaš mužjak  

otac: JUR 40115 Cile mužjak  
majka: JUR 40002 Biserka ženka  
JUR 40034 Crni mužjak  

otac: JUR 40006 Rundo mužjak  
majka: JR 40226 Dina ženka  
JUR 40193 Mimi ženka  
JUR 40194 Mala ženka  

otac: JR 40035 Milan mužjak  
majka: JR 40043 Drava ženka  
JR 40226 Dina ženka  

otac: neupisan Cigan I mužjak  
majka: JUR 40009 Sojka ženka  
neupisan Šolja mužjak  

MAKSIMIRSKA
otac: JR Sp 171 INT-CH, YU-CH Gidan slika mužjak  
majka: JR Sp 135 Gama ženka  
JR Sp 234 Cigo Maksimirski mužjak  

otac: JR 40035 Milan mužjak  
majka: JR 40042 Drava ženka  
JR 40026 Dina Mimi ženka  

otac: JR Sp 62 Ovčar mužjak  
majka: JR Sp 65 Gruda ženka  
neupisan Garo mužjak  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››