Legla

1123 rezultata (1001 - 1010)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››

17.06.1973.
otac: JR Sp 101 Gen mužjak  
majka: JR Sp 162 Lara Od Sutle ženka  
JR Sp 256 Vita ženka  

24.05.1973. OD SUTLE
otac: JR Sp 171 INT-CH, YU-CH Gidan slika mužjak  
majka: JR Sp 71 INT-CH, YU-CH Garica slika ženka  
JR Sp 246 INT-CH, W-CH 1977 Delfa Od Sutle slika ženka  

28.09.1972.
otac: JR 40038 Dugan mužjak  
majka: JR Sp 172 Ovčica ženka  
JR 40041 Dragica ženka  

28.02.1972.
otac: JR Sp 72 Ratar mužjak  
majka: JR Sp 65 Gruda ženka  
JR Sp 179 I-CH Grudan slika mužjak  

16.04.1971.
otac: JR Sp 72 Ratar mužjak  
majka: JR Sp 132 Guta ženka  
JR Sp 170 Gida ženka  
JR Sp 171 INT-CH, YU-CH Gidan slika mužjak  
JR Sp 173 Gilana ženka  

11.02.1971. OD SUTLE
otac: JR Sp 72 Ratar mužjak  
majka: JR Sp 71 INT-CH, YU-CH Garica slika ženka  
JR Sp 157 INT-CH, YU-CH, W-CH 1977 Lero Od Sutle mužjak  
JR Sp 161 Lenda Od Sutle ženka  

02.09.1970.
otac: JR Sp 72 Ratar mužjak  
majka: JR Sp 65 Gruda ženka  
JR Sp 153 INT-CH Gacka slika ženka  

20.06.1968.
otac: JR Sp 62 Ovčar mužjak  
majka: JR Sp 65 Gruda ženka  
JR Sp 100 Geša ženka  

26.12.1966.
otac: JR Sp 53 Ovčar mužjak  
majka: JR Sp 55 Garica ženka  
JR Sp 71 INT-CH, YU-CH Garica slika ženka  

21.01.1964.
otac: JR Sp 68 Garov mužjak  
majka: JR Sp 55 Ovčarka ženka  
JR Sp 172 Ovčica ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 sljedeća ››