Legla

1107 rezultata (1 - 10)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 sljedeća ››

12.10.2019.
otac: HUR 41190 Ringo Od Gazde slika mužjak  
majka: HR 13241 Boa slika ženka  
HR 13395 Dante mužjak  
HR 13396 Dingo mužjak  

23.08.2019. ĐAKOVAčKI OVčAR
otac: HR 13100 Čađo slika mužjak  
majka: HR 13135 Citra Đakovačka ženka  
HR 13383 Ben Đakovački Ovčar mužjak  
HR 13384 Beta Đakovački Ovčar slika ženka  

10.08.2019. OD GAZDE
otac: HR 13209 John Wayne Od Gazde slika mužjak  
majka: HUR 41238 Willma Od Gazde slika ženka  
HR 13377 Gringo Od Gazde mužjak  
HR 13378 Grom Od Gazde mužjak  
HR 13379 Gita Od Gazde ženka  
HR 13380 Gamora Od Gazde slika ženka  
HR 13381 Grace Od Gazde ženka  
HR 13382 Gloria Od Gazde ženka  

15.07.2019. ĐAKOVAčKA
otac: HR 12935 W-CH 2017 (BOB), EU-CH 2018, 2019, CHM-HR, CH-HR Airon slika mužjak  
majka: HR 13134 Cikla Đakovačka slika ženka  
HR 13373 Black Velvet Ember Team Đakovačka ženka  
HR 13374 Black Beauty For Tor Panonicus Of Đakovačka ženka  
HR 13375 Black Pearl Ember Team Đakovačka ženka  
HR 13376 Black Princess Ember Team Đakovačka ženka  

07.07.2019. CROATA SAMATOVCI
otac: HR 12952 Alkemenin Croatia Samatovci mužjak  
majka: HR 12755 CH-HR, CH-HRG, W-CH, INT-CH Luna slika ženka  
HR 13365 Gery-Mandov Croata Samatovci mužjak  
HR 13366 Geza Croata Samatovci mužjak  
HR 13367 Gita-Manda Croata Samatovci ženka  
HR 13368 Gama Croata Samatovci ženka  
HR 13369 Greta Croata Samatovci ženka  
HR 13370 Gana Croata Samatovci ženka  
HR 13371 Guba Croata Samatovci ženka  
HR 13372 Garči Croata Samatovci ženka  

12.06.2019. ĐAKOVAčKI OVčAR
otac: HR 12911 CHM-HR, CH-HR Crazy-Carlos Certisa slika mužjak  
majka: HR 12927 Mira Benkro Brod slika ženka  
HR 13359 Aron Đakovački Ovčar mužjak  
HR 13360 Alton Đakovački Ovčar mužjak  
HR 13361 Aldi Đakovački Ovčar mužjak  
HR 13362 Alisa Đakovački Ovčar ženka  
HR 13363 Azra Đakovački Ovčar ženka  
HR 13364 Aby Đakovački Ovčar ženka  

15.05.2019. IZ TVRđAVICE
otac: HR 12780 CHM-HR, CH-HR, EU-CH, INT-CH, CH-HRG, W-CH Doni Iz Tvrđavice slika mužjak  
majka: HR 12845 CH-HR, EU-CH, CH-HRG Hana Iz Tvrđavice slika ženka  
HR 13354 Derbi Iz Tvrđavice mužjak  
HR 13355 Deran Iz Tvrđavice mužjak  
HR 13356 Dirka Iz Tvrđavice ženka  
HR 13357 Dobra Iz Tvrđavice ženka  
HR 13358 Dina Iz Tvrđavice ženka  

11.05.2019. DE L' ALLIANCE DE KERMA
otac: HR 12604 Mawlch Ris slika mužjak  
majka: HR 12688 Mawlch Kora slika ženka  
HR 13399 Piaf De L' Alliance De Kerma ženka  

10.05.2019. OD GAZDE
otac: HUR 41190 Ringo Od Gazde slika mužjak  
majka: HR 12545 Žana Od Gazde slika ženka  
HR 13341 Lucky Od Gazde mužjak  
HR 13342 Lovejoy Od Gazde mužjak  
HR 13343 Larson Od Gazde mužjak  
HR 13344 Laso Od Gazde mužjak  
HR 13345 Laki Od Gazde mužjak  
HR 13346 Lota Od Gazde ženka  
HR 13347 Lola Od Gazde ženka  
HR 13348 Lisa Od Gazde ženka  

08.05.2019.
otac: HUR 41190 Ringo Od Gazde slika mužjak  
majka: HR 12748 Kira Fon Torcidien slika ženka  
HR 13349 Hal Crni Vragolasti mužjak  
HR 13350 Hulk Crni Vragolasti mužjak  
HR 13351 Hela Crni Vragolasti ženka  
HR 13352 Hera Crni Vragolasti ženka  
HR 13353 Hajdi Crni Vragolasti ženka  

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 sljedeća ››