Garo

reg.broj: JUR 40198
ime: Garo
spol: mužjak mužjak
oštenjen: 21.04.1988.
HD:
visina:
težina:
uzgajivač: Ivo Bošnjak, Vladimir Vodopić
vlasnik: Andrija Drenjančević
šampionat: W-CH 1994
rezultati: odličan
napomena:

foto

slika slika

braća i sestre

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   legala   HD   visina   težina 
JUR 40197 Grom mužjak 11

inbreeding inbreeding analiza

PEDIGRE   | 3 | 4 | 5 | 6 | generacija

Toša
JUR 40214
Cigo
JUR 40004
Bugar
neupisan
Gara
neupisana
Biserka
JUR 40002
Mostar
neupisan
Bisa
neupisana
Garica
JUR 40215
Rundo
JUR 40006
Cigan
neupisan
Cica
neupisana
Gara
JUR 40005
Grom
neupisan
Gela
neupisana

potomci (134)

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oštenjen   legala   HD   visina   težina   majka 
JR 40557 Murko mužjak 09.06.1990. 1 Blanka
JR 40560 Maestro mužjak 09.06.1990. Blanka
JR 40561 Morobin mužjak 09.06.1990. Blanka
JR 40562 Meli ženka 09.06.1990. 3 Blanka
HUR 40440 Grom mužjak 13.09.1994. Sojka
HUR 40441 Grga mužjak 13.09.1994. Sojka
HUR 40442 Gara ženka 13.09.1994. Sojka
HUR 40443 Gela ženka 13.09.1994. Sojka
HUR 40444 Gina ženka 13.09.1994. Sojka
HUR 40524 Dark Colonia Aurelia Cibale mužjak 18.01.1995. Lira
HUR 40525 Dick Colonia Aurelia Cibale mužjak 18.01.1995. Lira
HUR 40526 Don Colonia Aurelia Cibale mužjak 18.01.1995. Lira
HUR 40527 Dock Colonia Aurelia Cibale mužjak 18.01.1995. Lira
HUR 40528 Drina Colonia Aurelia Cibale ženka 18.01.1995. Lira
HUR 40529 Dona Colonia Aurelia Cibale ženka 18.01.1995. Lira
HUR 40722 Šile Benkro Brod mužjak 15.10.1995. Daca
HUR 40723 Šipi Benkro Brod mužjak 15.10.1995. Daca
HUR 40724 Šane Benkro Brod mužjak 15.10.1995. Daca
HUR 40725 Šila Benkro Brod ženka 15.10.1995. Daca
HUR 40726 Šena Benkro Brod ženka 15.10.1995. Daca
HUR 40727 Šela Benkro Brod ženka 15.10.1995. Daca
HUR 40729 Astra ženka 03.12.1995. Carica Certisa
HUR 40730 Aska ženka 03.12.1995. Carica Certisa
HUR 40744 Fida ženka 20.01.1996. Buba
HUR 40745 Fany ženka 20.01.1996. Buba
HUR 40746 Fifi mužjak 20.01.1996. Buba
HUR 40747 File mužjak 20.01.1996. Buba
HUR 40748 Fiki mužjak 20.01.1996. Buba
HUR 40785 Laki Colonia Aurelia Cibale mužjak 25.03.1996. Cundra
HUR 40786 Lari Colonia Aurelia Cibale mužjak 25.03.1996. Cundra
HUR 40787 Leri Colonia Aurelia Cibale mužjak 25.03.1996. Cundra
HUR 40788 Lord Colonia Aurelia Cibale mužjak 25.03.1996. Cundra
HUR 40789 Lana Colonia Aurelia Cibale ženka 25.03.1996. Cundra
HUR 40790 Lara Colonia Aurelia Cibale ženka 25.03.1996. Cundra
HUR 40791 Lea Colonia Aurelia Cibale ženka 25.03.1996. Cundra
HUR 40792 Lina Colonia Aurelia Cibale ženka 25.03.1996. Cundra
HUR 40793 Lili Colonia Aurelia Cibale ženka 25.03.1996. Cundra
HUR 40794 Lusi Colonia Aurelia Cibale ženka 25.03.1996. Cundra
HR 10025 Gari Brodarski mužjak 18.02.1992. Fletna Brodarska
HR 10026 Gar Brodarski slika mužjak 18.02.1992. Fletna Brodarska
HR 10027 Gidra Brodarska ženka 18.02.1992. 1 Fletna Brodarska
HR 10028 Pubi Brodarski mužjak 25.03.1992. Bura
HR 10029 Puca Brodarska ženka 25.03.1992. 2 Bura
HR 10030 Pegi Brodarska ženka 25.03.1992. Bura
HR 10031 Puma Brodarska ženka 25.03.1992. Bura
HR 10032 Panda Brodarska ženka 25.03.1992. Bura
HR 10155 Vitez mužjak 01.10.1992. Vuka
HR 10156 Vitorog mužjak 01.10.1992. Vuka
HR 10157 Velež mužjak 01.10.1992. Vuka
HR 10158 Vakuf mužjak 01.10.1992. Vuka
HR 10159 Vrpoljac mužjak 01.10.1992. Vuka
HR 10160 Vitina ženka 01.10.1992. Vuka
HR 10199 Čepinac mužjak 20.02.1993. Cikla
HR 10200 Črni mužjak 20.02.1993. 5 Cikla
HR 10201 Čep mužjak 20.02.1993. Cikla
HR 10202 Čarko mužjak 20.02.1993. Cikla
HR 10203 Čikola ženka 20.02.1993. 2 Cikla
HR 10204 Čarobna ženka 20.02.1993. Cikla
HR 10205 Čarka ženka 20.02.1993. Cikla
HR 10206 Čavka ženka 20.02.1993. Cikla
HR 10503 Sarvaš mužjak 06.02.1994. Seka
HR 10504 Suri mužjak 06.02.1994. Seka
HR 10505 Sani mužjak 06.02.1994. Seka
HR 10506 Sena ženka 06.02.1994. Seka
HR 10507 Sara ženka 06.02.1994. Seka
HR 10508 Suzi ženka 06.02.1994. Seka
HR 10711 Ben mužjak 19.11.1994. 9 Thelma
HR 10712 Bob mužjak 19.11.1994. Thelma
HR 10713 Bul mužjak 19.11.1994. Thelma
HR 10714 Beba ženka 19.11.1994. 1 Thelma
HR 10715 Biba ženka 19.11.1994. Thelma
HR 10716 JW-CH Bela ženka 19.11.1994. 2 Thelma
HR 10751 Sele ženka 28.03.1995. Seka
HR 10752 Sena ženka 28.03.1995. Seka
HR 10753 Sana slika ženka 28.03.1995. 4 Seka
HR 10754 JW-CH Sam mužjak 28.03.1995. 1 Seka
HR 10755 Soni mužjak 28.03.1995. Seka
HR 10756 Snupi mužjak 28.03.1995. Seka
HR 10763 Medo Đakovo HO mužjak 12.06.1995. Mima Đakovo HO
HR 10764 Mars Đakovo HO mužjak 12.06.1995. Mima Đakovo HO
HR 10765 Merkur Đakovo HO mužjak 12.06.1995. Mima Đakovo HO
HR 10766 Mira Đakovo HO ženka 12.06.1995. Mima Đakovo HO
HR 10767 Maglica Đakovo HO ženka 12.06.1995. 1 Mima Đakovo HO
HR 10768 Mala Đakovo HO ženka 12.06.1995. 2 Mima Đakovo HO
HR 10783 Merkur Đakovo HO mužjak 27.07.1995. Madona Đakovo HO
HR 10784 Maks Đakovo HO mužjak 27.07.1995. Madona Đakovo HO
HR 10785 Mosor Đakovo HO mužjak 27.07.1995. Madona Đakovo HO
HR 10786 Magnolija Đakovo HO ženka 27.07.1995. Madona Đakovo HO
HR 10787 Mura Đakovo HO ženka 27.07.1995. Madona Đakovo HO
HR 10788 Car mužjak 16.07.1995. Rona
HR 10789 Crni mužjak 16.07.1995. Rona
HR 10790 Cigan mužjak 16.07.1995. Rona
HR 10791 Cica ženka 16.07.1995. 2 Rona
HR 10792 Ceca ženka 16.07.1995. Rona
HR 10793 Cura ženka 16.07.1995. 1 Rona
HR 10794 Ciga ženka 16.07.1995. Rona
HR 10795 ? mužjak 10.09.1995. Caja
HR 10796 ? mužjak 10.09.1995. Caja
HR 10797 ? mužjak 10.09.1995. Caja
HR 10798 ? ženka 10.09.1995. Caja
HR 10799 ? ženka 10.09.1995. Caja
HR 10807 Negro Colonia Aurelia Cibale mužjak 01.10.1995. Buga
HR 10808 Neron Colonia Aurelia Cibale mužjak 01.10.1995. Buga
HR 10809 Nil Colonia Aurelia Cibale mužjak 01.10.1995. Buga
HR 10810 Nik Colonia Aurelia Cibale mužjak 01.10.1995. Buga
HR 10811 Nela Colonia Aurelia Cibale ženka 01.10.1995. 4 Buga
HR 10812 Nera Colonia Aurelia Cibale ženka 01.10.1995. Buga
HR 10813 Nora Colonia Aurelia Cibale ženka 01.10.1995. 3 Buga
HR 10814 Kod Benkro Brod mužjak 13.11.1995. Dona
HR 10815 Kid Benkro Brod mužjak 13.11.1995. Dona
HR 10816 HR-CH Ked Benkro Brod slika mužjak 13.11.1995. 12 Dona
HR 10817 Kaly Benkro Brod ženka 13.11.1995. Dona
HR 10818 Kety Benkro Brod ženka 13.11.1995. Dona
HR 10819 Kony Benkro Brod ženka 13.11.1995. Dona
HR 10820 Grom Đakovo HO mužjak 20.12.1995. Mona Đakovo HO
HR 10821 Garo Đakovo HO mužjak 20.12.1995. 2 Mona Đakovo HO
HR 10822 Grab Đakovo HO mužjak 20.12.1995. Mona Đakovo HO
HR 10823 Gavran Đakovo HO mužjak 20.12.1995. Mona Đakovo HO
HR 10824 Garica Đakovo HO ženka 20.12.1995. Mona Đakovo HO
HR 10825 Grlica Đakovo HO ženka 20.12.1995. Mona Đakovo HO
HR 10826 Grudica Đakovo HO ženka 20.12.1995. Mona Đakovo HO
HR 10827 Eki Benkro Brod mužjak 28.02.1996. Rona
HR 10828 Elma Benkro Brod ženka 28.02.1996. 1 Rona
HR 10829 Eksa Benkro Brod ženka 28.02.1996. Rona
HR 10830 Ema Benkro Brod ženka 28.02.1996. Rona
HR 10831 Eja Benkro Brod ženka 28.02.1996. Rona
HR 10832 Elza Benkro Brod ženka 28.02.1996. Rona
HR 10833 Don Benkro Brod mužjak 10.03.1996. Seka
HR 10834 Dino Benkro Brod mužjak 10.03.1996. Seka
HR 10835 Dana Benkro Brod ženka 10.03.1996. Seka
HR 10836 Dita Benkro Brod ženka 10.03.1996. Seka
HR 10837 Dina Benkro Brod ženka 10.03.1996. Seka
HR 10846 Cura ženka 12.04.1996. Capa
HR 10847 Cikla ženka 12.04.1996. Capa

ispiši potomke kao: listu | legla